Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID1
TitleBİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE BDÖ YAZILIMI KULLANMA VE UYGULAMA SONUÇLARINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
Author(s)Author #1
Name: Halit KARALAR
Org: Mugla Universitesi
Country: Turkey
Email: halit__at__mu.edu.tr

Author #2
Name: Yaşar SARI
Org: Mugla Üniversitesi
Country: Turkey
Email: ysari2000__at__yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsBDÖ, yazılım, bilgi teknolojileri, bilgisayar.
AbstractBilgi teknolojilerinin bir başka deyişle öğretim teknolojilerinin, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımı, artık günümüz toplumlarında zorunluluk haline gelmiştir. Öğretim teknolojileri içerisinde en önemli yeri tutan bilgisayarlar ise öğretim faaliyetlerinde odak noktayı oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada özel ders ve simülasyon yazılımlarının bir arada kullanımı ile bir bilgisayar destekli öğretim yazılımı üzerinde elektronik tablolama programında formül yazımı ünitesinin uygulaması yapılmıştır. Daha sonra bu yazılımdaki sunum ile geleneksel öğretim merkezli sunum birbiri ile karşılaştırılarak, bunların akademik başarıya, öğrenme düzeylerine ve kalıcılığa etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
Topics• Temel bilisim egitimi
Comments
Önceki gönderdiğimiz "MS-EXCEL PROGRAMINDA FORMÜL YAZIMI ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ AKILLI BDÖ YAZILIMI GELİŞTİRME VE UYGULAMAYA 
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA" başlıklı bildiriyi lütfen silin. Çünkü bildiri başlığında, içeriğinde ve formatında değişiklik yaptık. son şekli bu gönderdiğimizdir. 
Paper 1.pdf (274KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC