Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID106
TitleÇukurova Üniversitesi İçin Kurumsal Açık Erişim Arşivi Çalışması
Author(s)Author #1
Name: Murat KARA
Org: Çukurova Üniversitesi, Enformatik Bölümü & Bbuam - Adana
Country: TR
Email: mkara__at__cu.edu.tr

Author #2
Name: Turhan Yılmaz
Org: Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - Adana
Country: TR
Email: turyil__at__cu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAçık Erişim, Açık Arşiv, Kurumsal Arşiv, Çukurova Üniversitesi.
AbstractAçık erişim, araştırma sonuçlarının açık erişim arşivlerinde saklanması ve erişime sunulması şeklinde gerçekleşmektedir. Çukurova Üniversitesinde üretilen bilimsel ürünlere; açık erişim arşivi girişimi ile bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanarak, internet ortamında tüm araştırmacıların serbestçe erişimi amaçlanmaktadır. Böylelikle üretilen tüm bilimsel ürünleri (Ulusal ve Uluslararası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yer alan makaleler, bildiriler, konferans metinleri, raporlar, ders notları ve kitapları) içeren bir kurumsal arşiv oluşturularak açık erişim gerçekleştirilecektir. Bunun sonucu üniversitemizde üretilen tüm yayınların bir elektronik arşivi oluşturulacaktır. Üniversitemizde üretilen bilimsel ürünler geniş bir kitlenin erişimine açılacaktır. Uluslar arası açık erişim arşivi protokolüne katkı sağlanacak ve üniversitemiz açık erişim arşivine internet üzerinden tarama ve erişim sağlanacaktır.
Topics• Açık Erişim
Comments
Paper 106.doc (60KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC