Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID114
TitleÇevrimiçi Öğrenmeye Etkin Katılımı Sağlama
Author(s)Author #1
Name: Cengiz Hakan Aydın
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: chaydin__at__anadolu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsçevrimiçi öğrenme, e-öğrenme, çevrimiçi öğretim etkinlikleri
AbstractBu bildiri, çevrimiçi öğrenmenin başarısını etkileyen önemli etkenlerden biri olan öğrenci katılımı üzerinde odaklanmakta; bu konuda yazarın bireysel deneyimlerine ve alanyazındaki çalışmalara dayalı olarak derlediği etkinliklerin tanıtımını içermektedir. Etkin katılımın, öğrenme sürecinin başarısını artırdığı aslında yüzyıllar önce ortaya konmuştur. Alanyazındaki uzmanlar öğrenmenin, insanların çevreleriyle etkileşimi sonucunda oluştuğu üzerinde durmuşlardır. Ancak, yıllarca pasif birer alıcı olarak görülen ve bu doğrultuda yetiştirilen bireyler, öğrenme süreci denetiminin büyük ölçüde öğrenende odaklandığı çevrimiçi öğrenme gibi uzaktan eğitim ortamlarında güçlük çekmektedir. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırabilmek için öğrenme süreçlerinde öğrenenlerin katılımını olabildiğince zorunlu kılacak etkinliklere yer verilmedir. Bu etkinlikler öğrenenlerin (a) teknoloji kullanmaya ve (b) metine dayalı iletişim kurmaya yatkınlaşmalarını sağlamanın yanısıra (c) kendi öğrenme süreçlerini etkili denetleyebilmeye de yönelik olmalıdır. Bu bildiride sözü edilen üç alana ilişkin çevrimiçi öğrenenlerin gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olabilecek öğretim etkinliklerine örnekler verilmektedir.
Topics• e-öğrenme
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC