Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID115
Title ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA
Author(s)Author #1
Name: Kürşat Çağıltay
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Turkey
Email: kursat__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Soner Yıldırım
Org:
Country:
Email: soner__at__metu.edu.tr

Author #3
Name: İsmihan Arslan
Org:
Country:
Email: ismahan__at__metu.edu.tr

Author #4
Name: Ali Gök
Org:
Country:
Email: gokali__at__metu.edu.tr

Author #5
Name: Gizem Gürel
Org:
Country:
Email: ggurel__at__metu.edu.tr

Other Author(s)Türkan KARAKUŞ karakus__at__metu.edu.tr Fatih SALTAN fsaltan__at__metu.edu.tr ErmanUZUN euzun__at__metu.edu.tr Erden ÜLGEN eulgen__at__meteksan.com.tr İsmail YILDIZ ismaily__at__metu.edu.tr
Keywordsöğretim teknolojileri, üniversite eğitimi, öğrenci beklentileri, teknoloji kullanımı, çağdaş üniversite
AbstractÖğretim teknolojilerinin sınıflarda kullanımının etkin hale gelmesi için öğretim elemanlarının bu teknolojilere adaptasyonunun sağlanması kadar öğrencilerin bu teknolojilerin kullanımına ilişkin beklentilerinin ortaya koyulması da önemlidir. Bu çalışmada, öğretim teknolojilerinin derslerde kullanımına ilişkin profili ve öğrencilerin beklentilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Veriler, çoğunluğu ODTÜ’de (Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde) 2 yıl ve üzeri sürede eğitim gören 1282 öğrenciden anket yapilarak toplanmıştır.. Anket sonuçları, öğrencilerin çoğunluğunun bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme amaçlı kullandıklarını ancak derslerde bu araçların öğretim üyeleri tarafından kullanımının az olduğunu gözlemlediklerini, öğrencilerin teknolojinin derslerde kullanımına olumlu yaklaştıklarını ve özellikle kendilerini aktif hale getirecek ve kaynaklara hızlı ulaşabilecekleri teknolojilerin kullanımını istediklerini ortaya koymaktadır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Temel bilisim egitimi
Comments
Paper 115.doc (237KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC