Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID119
TitleRETİNA GÖRÜNTÜLERİNDE YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONUNUN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE SEGMENTASYONU
Author(s)Author #1
Name: Uğur ŞEVİK
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Country: TÜRKİYE
Email: usevik__at__ktu.edu.tr

Author #2
Name: Okyay GENÇALİOĞLU
Org: KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Bilgi İşlem Dairesi
Country: TÜRKİYE
Email: okyaygenc__at__meds.ktu.edu.tr

Author #3
Name: Cemal KÖSE
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: TÜRKİYE
Email: ckose__at__ktu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsTıbbı Görüntü İşleme, İstatistiksel Görüntü İşleme, Retina, Makula, Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Histogram Eşitleme.
AbstractBu çalışmada, istatistiksel görüntü işleme yöntemleri kullanılarak retinadaki yapısal bozuklukların ve hastalıkların algılanıp, bu bozukluklar hakkında daha detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle görüntü kalitesinin histogram eşitleme yöntemiyle iyileştirilmesi (image enhancement) sağlanır. Böylece makula bölgesinin belirlenmesi kolaylaşır. Makula çevresindeki sağlıklı bölgeleri istatistiksel olarak temsil eden en küçük öz temsil karesi (ÖTK) bulunur. ÖTK’nın parlaklık histogramı yardımıyla ortalama, varyans, standart sapma ve maksimum parlaklık değerleri gibi istatistiksel öznitelik verileri bulunup belirli bir hata payı altında tüm makula bölgesi taranır. Tarama sonucunda sağlıklı bölgelerin işaretlenip geriye hastalıklı bölgelerin belli bir başarı yüzdesiyle elde edilmesi sağlanır.
Topics• Medikal bilişim
Comments
Paper 119.doc (395KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC