Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID120
TitleTÜRKÇE BİR SÖZLÜKTEKİ TANIMLARDAN KAVRAMLAR ARASINDAKİ ÜST-KAVRAM İLİŞKİLERİNİN ÇIKARILMASI
Author(s)Author #1
Name: Onur Güngör
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: onurgu__at__boun.edu.tr

Author #2
Name: Tunga Güngör
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: gungort__at__boun.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAnlamsal ilişkiler, bilgisayarla işlenebilir sözlükler.
AbstractBu bildiride, bir sözlükteki sözcüklerin arasındaki anlamsal ilişkileri çıkaran ve hiyerarşik bir yapı oluşturan kural tabanlı bir yöntem sunulmaktadır. Yöntemdeki ana kurallar üç gruba ayrılabilir: sözcüğün yüzey biçimini kullanan kurallar, sözcüğün kategorisini kullanan kurallar ve sözcüğün tanımını kullanan kurallar. Oluşturulan hiyerarşinin kök düğümleri, İngilizce WordNet veri tabanından alınmıştır. Üst-kavram çıkarma oranı yaklaşık %94 olarak tespit edilmiştir. Hiyerarşinin içeriği ve eksiklikleri tartışılmış, Türkçe WordNet ile karşılaştırılmıştır.
Topics• Diğer
Comments
Alan seçiminde bildirimize uygun bir alan bulamadığım için 'Diğer' alan seçeneğini işaretledim. Uygun bir alan 'Doğal Dil İşleme' olabilirdi.
Paper 120.doc (119KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC