Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID123
TitleDİZ MR GÖRÜNTÜLERINDEKİ MENİSKÜSLERİN BÖLÜTLENMESİ VE YIRTIKLARININ OTOMATİK TEŞHİSİ
Author(s)Author #1
Name: Okyay GENÇALİOĞLU
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Bilgi İşlem Dairesi
Country: TÜRKİYE
Email: okyaygenc__at__meds.ktu.edu.tr

Author #2
Name: Uğur ŞEVİK
Org: KTÜ Tıp Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Country: TÜRKİYE
Email: usevik__at__ktu.edu.tr

Author #3
Name: Cemal KÖSE
Org: Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: TÜRKİYE
Email: ckose__at__ktu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsTıbbı görüntü işleme, Menisküs, OTSU, Histogram Eşitleme
AbstractBu çalışmada, istatistiksel yöntemler kullanılarak sagital diz MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) görüntülerinden menisküs bölgelerinin bulunması, bölütlenmesi ve menisküs yırtıklarının teşhisi ele alınmıştır. Öncelikle görüntünün yatay ve dikey toplam parlaklık değerleri histogramları oluşturulmuş ve bunlardan faydalanarak görüntü üzerinde tam otomatik olarak eklem bölgesi (articular space) tespit edilip, ayrıca analiz etmek için lokalize edilmiştir. Lokalize edilen eklem bölgesi üzerinde histogram eşitleme yöntemi kullanılarak detaylar belirginleştirilmiştir. Elde edilen görüntü üzerinde OTSU algoritması kullanılarak otomatik eşik (threshold) değeri bulunup 8-bitlik görüntü 2-bitlik (binary) formata dönüştürülmüştür. Son olarak, 2-bitlik görüntünün yatay toplam parlaklık değeri histogramındaki maksimum değere ait olan yatay eksen üzerinde morfolojik olarak menisküse benzer model üçgenler yardımıyla görüntü taranarak menisküsler tespit edilmiştir. Daha sonra tespit edilen menisküs bölgelerinde yırtıkların olup olmadığı, varsa ne oranda olduğu belirlenmiştir.
Topics• Medikal bilişim
Comments
Paper 123.doc (177KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC