Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID130
TitleMantıksal İfadelerin Karnough Haritası Yöntemiyle En Basite İndirgenmesi için Bir Yazılım Geliştirilmesi
Author(s)Author #1
Name: Fırat YÜCEL
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TÜRKİYE
Email: fyucel__at__ieee.org

Author #2
Name: Fatih ARICI
Org: Serik End.Mes.Lis. ve And.Mes.Lisesi
Country: TÜRKİYE
Email: fatih_arc__at__hotmail.com

Author #3
Name: Yusuf KURT
Org: Serik End.Mes.Lis. ve And.Mes.Lisesi
Country: TÜRKİYE
Email: yusufkurt90__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsKarnough Haritası, mantıksal ifade, indirgeme, Turbo Pascal
AbstractSayısal devrelerin tasarımında, devrede kullanılan mantıksal elemanların niceliğinin ve bağlantı sayısının en aza indirilmesi, tasarımın ekonomikliği ve işlevselliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun sağlanabilmesi için tasarımdaki mantıksal ifadelerin değişik yöntemlerle en basite indirgenmesi gereklidir. Bu çalışmada, mantıksal ifadelerin Karnough haritası yöntemiyle en basite indirgenebilmesi için bir algoritma geliştirilmiş ve Turbo Pascal dilinde kodlanmıştır. Hazırlanan fonksiyonel yapıdaki yazılım, Karnough haritasının analizi için tarama ve gruplandırma algoritmaları içermekte, değişik durumlar için birçok koşul tanımlamaya gerek kalmaksızın zeki kararlar verebilmekte, zaman ve bellek tasarrufu sağlayarak doğru bileşkeleri oluşturmaktadır. Çözümlemede çarpımların toplamı biçiminde indirgeme yapılmıştır. Arama ve gruplandırma, karşılaştırma ve sembolize etme özellikleri görsel öğelerle desteklenmiştir. Tasarlanan yazılım, dört değişkene kadar olan mantıksal ifadeler üzerinde işlem yapabilmektedir.
Topics• Yeni Teknolojiler
• Yüksek başarım , Grid ve Kümeleme teknolojileri
• e-öğrenme
• Yazılım Mühendisliği
Comments
Paper 130.doc (248KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC