Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID149
TitleMerkezsiz Bir Dünyada Bilgi Paylaşımı: Açık Kaynak, Sayısal Kütüphaneler ve Üniversite İnisiyatifleri
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Gençer
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: mgencer__at__cs.bilgi.edu.tr

Author #2
Name: V. Sinan Tunalıoğlu
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: vst__at__cs.bilgi.edu.tr

Author #3
Name: M. Fatih Köksal
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: mfkoksal__at__cs.bilgi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsSayısal Kütüphaneler, Açık Kaynak, Akademik Bilişim Stratejileri
Abstractİnternet'in yaygınlaşması, bilgiyi saklama ve bilgiye erişimin
standart yöntemi haline gelmesiyle üniversiteler de bir dizi
tercihle karşı karşıya kalmaktadır. İnternet bir yandan sunduğu
imkanlarla küreselleşmeyi tetiklerken, bir yandan doğum yeri olan
İngilizce konuşulan Dünya'dan çıkıp merkezsiz ama iyice birbirine
yakınlaşmış yerellere uyum sağlama sıkıntısı çekmektedir. Yine bu
yaygınlaşmanın bir başka etkisi, sözkonusu teknolojilerin gitgide
artan ölçüde ticari faaliyet konusu olması ve piyasa kurallarının
etkisine girmesidir. Bilgi paylaşımı esasına dayalı akademik pratik,
bilgi saklama esasına dayalı bir piyasanın ürünü olan bilgisayar
teknolojilerinin hakim olduğu ortamda kendisine uygun alternatif
arayışına girmektedir. Google gibi ticari veri merkezleri, tam da en
yaygınlaştıkları anda hem genel kamu çıkarları hem de İngilizce
dışında bir çalışma dili olan akademisyenlere uygunluğu açısından
sorgulanmaktadır. Bu çalışmada akademik dünyada dijital bilgi paylaşımı çerçevesinde
yoğunlaşan çalışmalar gözden geçirilmekte ve açık sistem modelleri
bağlamında değerlendirilmektedir. Ayrıca Türkçe dijital
kütüphanelerin durumu ve gelecekte bu çalışmalarda önem kazanması
beklenen kriterler ele alınmaktadır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Elektronik Kütüphaneler
• Açık Erişim
• Açık Kaynak yazılımlar
• Üniversite bilişim sistemleri
Comments
Paper 149.pdf (118KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC