Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID151
TitleSpam 2.0, Tespit ve Engelleme Yöntemleri
Author(s)Author #1
Name: Hikmet Coşkun Gündüz
Org: İstanbul Bilgi Universitesi
Country: Turkiye
Email: cgunduz__at__cs.bilgi.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsspam 2.0, resim işleme, histogram analizi, anti-spam
AbstractAnti-spam yazılımların güçlenmesi ile birlikte, spam göndericileri de bu yazılımları alt edebilmek için yeni
yöntemler üretmekte. Spam 2.0 olarak adlandırılan ve spam metninin bir resim içine gömülmesiyle elde edilen
mesajların anti-spam yazılımlarca yakalanması mümkün olmuyor. Bu çalışmada resim içerikli e-postaların tespiti
için resim işleme yöntemlerine değinilmektedir. Ayrıca probleme daha genel bir bakış ile spam e-posta göndericiliğine
nasıl engel olunabileneceğine dair yöntemler tartışılmaktadır.
Topics• Istenmeyen Trafik: Spam, Virus ve P2P
Comments
Paper 151.pdf (22KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC