Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID156
TitleÜNİVERSİTE BÖLÜM BİLGİ SİSTEMİ
Author(s)Author #1
Name: İsmail Rakıp KARAŞ
Org: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: ragib__at__gyte.edu.tr

Author #2
Name: İbrahim BAZ
Org: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: ibaz__at__gyte.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgi sistemi, Akademik, Web, İnternet, Üniversite, Bilişim Sistemleri
Abstract“Üniversite Bölüm Bilgi Sistemi”, üniversitelerin temel eğitim birimi olan akademik bölümlerin, faaliyetlerinin belirli bir otomasyon sistemi dahilinde organize edilmesi için geliştirilmiş olan, web tabanlı bir bilişim sistemidir. Bu proje ile akademik faaliyetlerle ilişkili verilerin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılması, depolanması, internet üzerinden sorgulanması, analiz edilmesi ve kullanıcılara belge ve raporlar halinde sunulması amaçlanmıştır. Bu bildiride, halihazırda GYTE Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünde aktif olarak kullanılmakta söz konusu sistemin ayrıntıları hakkında bilgi verilmektedir.
Topics• Kampus Bilgisayar Aglari
• Üniversite bilişim sistemleri
Comments
Paper 156.doc (1783KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC