Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID161
TitleBüyük Kurumlara Yönelik Web Tabanlı Demirbaş Takip ve Yönetim Otomasyonu
Author(s)Author #1
Name: Mustafa ULAŞ
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: mustafaulas__at__firat.edu.tr

Author #2
Name: Aytuğ BOYACI
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: aytugboyaci__at__firat.edu.tr

Author #3
Name: Erhan AKBAL
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: erhanakbal__at__firat.edu.tr

Author #4
Name: Gürkan KARABATAK
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: gkarabatak__at__firat.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAyniyat Otomasyonu, e-Üniversite, e-Devlet, Demirbaş Takip, Web Tabanlı Yönetim, Uzak Yönetim
AbstractBüyük kurumların ve Üniversitelerin demirbaşlarının kurum yöneticileri tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç Ayniyat Birimlerinin tuttuğu defterler vasıtasıyla giderilmektedir. Ancak bu yöntem hem yer hem de zaman konusunda kısıtlamalar getirmekteydi. Tutulan defterler kurumların kuruluş yıllarından itibaren tutulmaya başlandığı için herhangi bir bilgi için onlarca yıllık bir geçmişten beri tutulan defterlerin tamamı kontrol edilmesi gerekmekteydi. Bu büyük külfet getiren bir durumdur. Bu ihtiyaç mevcut teknolojiler tarafından giderilebilecek durumdadır. Sistem yöneticisinin kayıtları tamamen sayısal ortama almasından sonra tüm yöneticiler istedikleri zaman ve yerde kurumlarının bünyesinde bulunan tüm demirbaşların sayısını ve kullanıldıkları yerler hakkındaki bilgilere süratlice erişebileceklerdir. Mevcut sistemlerden farklı olarak ise yetki dâhilinde verilerin uzak kullanıcılara aktarılması sağlanmaktadır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Kampus Bilgisayar Aglari
• Üniversite bilişim sistemleri
• e-devlet, kamu yönetimi ve yönetişim
Comments
Paper 161.doc (665KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC