Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID163
TitleDICOM Görüntü Standardı
Author(s)Author #1
Name: Mustafa ULAŞ
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: mustafaulas__at__firat.edu.tr

Author #2
Name: Aytuğ BOYACI
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: aytugboyaci__at__firat.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsDICOM, Sayısal Arşivleme, Web Tabanlı Yönetim, DICOM Görüntüleyici
AbstractMedikal görüntülerin sayısal olarak arşivlenmesi ve verilerin paylaşılmaya çalışılması sonucunda ortaya çıkan ortak biçim sorunun ortadan kaldırılması amacı ile DICOM standardı geliştirilmiştir. Bu standart ile her türlü medikal görüntü tanımlanabilir. DICOM dosyası içerisinde, bir hasta hakkında hasta adı, doktor adi gibi her türlü metinsel veri ve MR, Röntgen gibi medikal görüntüler saklanabilir. Bu yapısı ile basit bir veritabanı prototipini andırmaktadır. Bu kapsamda DICOM Okuyucu ve alternatif basit bir DICOM görüntüleyici tasarlanmıştır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Yeni Teknolojiler
• Medikal bilişim
• Üniversite bilişim sistemleri
• e-devlet, kamu yönetimi ve yönetişim
Comments
Paper 163.doc (739KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC