Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID165
TitlePACS ve Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Arşivlenmesi
Author(s)Author #1
Name: Aytuğ BOYACI
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: aytugboyaci__at__firat.edu.tr

Author #2
Name: Mustafa ULAŞ
Org: Fırat Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: mustafaulas__at__firat.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsPACS, Hasta Bilgi Sistemleri, Sayısal Arşivleme, Medikal Bilişim
AbstractSon zamanlarda gelişen teknolojilerin sağlık alanında da uygulama alanlarının artması ile mevcut sorunlara karşı bilişim teknolojileri çözümler üretmişlerdir. En büyük sıkıntı verilerin tamamının metinsel veri olup kağıt üzerinde olması idi. Ancak son beş yıl içerisinde gelişkinliği açıkça ortaya çıkan Hastane Bilgi Sistemleri ile bu sorun aşılmaya çalışılmış, Medikal görüntüler haricindeki tüm metinsel verilerin sayısal olarak arşivlenmesine yardımcı olunmuştur. Görüntülerin arşivlenmesi problemi ise DICOM standardı ve PACS sistemleri ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu makale ile görüntüleme standardı olan PACS ve Hasta Bilgi Sistemleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Yeni Teknolojiler
• Medikal bilişim
• Üniversite bilişim sistemleri
• e-devlet, kamu yönetimi ve yönetişim
Comments
Paper 165.doc (245KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC