Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID169
TitleElektronik Dergilerde ve Veri Tabanlarında Ulusal Lisans Sorunu
Author(s)Author #1
Name: Yaşar Tonta
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country:
Email: tonta__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsulusal lisans anlaşmaları, elektronik dergiler, elektronik veri tabanları, konsorsiyumlar
AbstractÜlkemizde elektronik dergilerin ve veri tabanlarının kullanımında işbirliğine gidilmesi ve bu amaçla üniversiteler arasında bir konsorsiyumun kurulması düşüncesi ilk kez yaklaşık on yıl önce Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurulmasıyla birlikte gündeme getirildi. Aradan geçen süre içinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) kuruldu. Halen 80’in üzerinde üniversite ANKOS aracılığıyla elektronik dergilere erişmekte ve kullanıcılar bu dergilerden yılda 10 milyondan fazla tam metin makale indirmektedirler. Elektronik dergi ve veri tabanı yayıncılarıyla yapılan anlaşmalarda kullanılmak üzere yaklaşık beş yıl önce ANKOS tarafından Ulusal Site Lisansı geliştirilmiştir. Üniversitelerin çoğu ANKOS, ULAKBİM ya da Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) aracılığıyla elektronik dergi ve veri tabanlarına erişmelerine karşın, henüz yayıncılarla bütün üniversiteleri kapsayan ulusal lisans anlaşmaları imzalanabilmiş değildir. Bu nedenle, örneğin, elektronik bilgi kaynaklarına erişim ve bu kaynakların kalıcı olarak depolanması konusunda politikaların geliştirilmesi gecikmektedir. Bu bildiride ulusal lisans anlaşmalarıyla ilgili gelişmeler özetlenmekte ve ilgili sorunlar tartışılmaktadır.
Topics• Elektronik Kütüphaneler
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC