Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID174
TitleÖĞRENCİ GÖZÜYLE “AŞIRMA” (İNTİHAL): NEDEN ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Author(s)Author #1
Name: Erman Uzun
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: euzun__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Türkan Karakuş
Org:
Country:
Email: karakus__at__metu.edu.tr

Author #3
Name: Engin Kurşun
Org:
Country:
Email: ekursun__at__metu.edu.tr

Author #4
Name: Hasan Karaaslan
Org:
Country:
Email: hasank__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsaşırma (intihal), uzaktan eğitim, bilgi teknolojileri, bilgi toplumu
AbstractAşırma gelişen teknolojinin sunduğu imkanlarla öğrenciler arasında sıkça göze çarpan ve başkalarının fikirlerini etik olmayan yollardan kullanma durumudur. Bu durum öğrencilerin derslerdeki sorumluluklarını yerine getirmemelerine neden olan önemli bir problemdir. Bu problemin çözümü için öncelikle aşırmaya neden olan unsurların ortaya çıkarılması ve öğrencilerin bu yola başvurmamaları için gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu betimleyici çalışmada Ankara’daki bir devlet üniversitesinde 3. sınıfta verilen uzaktan eğitim dersini alan 105 öğrenciden alınan görüşler ve öneriler doğrultusunda aşırmaya neden olan unsurlar ortaya çıkarılmış ve onların da bu konudaki çözüm önerilerini göz önüne alarak aşırmaya karşı alınabilecek önlemler ortaya konulmuştur. Öğrenciler en fazla ödevler için yeterli zamanları olmadığında ve dersten geçmenin mutlak bir not almaya bağlı olmasından dolayı aşırma girişiminde bulunduklarını ifade etmektedirler. Çalışmanın bulguları, ödevlerin özellikle onları düşünmeye sevkedici şekilde olması ve ödevler için yeterli zamanın tanınmasını öneri olarak getirmektedir.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Temel bilisim egitimi
• e-öğrenme
Comments
Paper 174.doc (117KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC