Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID177
TitleÖdev Kopyacılığında Internetin Rolü ve Önlemler
Author(s)Author #1
Name: Aslı Güngör Kırçıl
Org: Maltepe Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: agungor__at__maltepe.edu.tr

Author #2
Name: Turhan Karagüler
Org: Beykent Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: turank__at__beykent.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsOnline plagiarism, aşırma, ödev kopyacılığı,
AbstractKopyacılık veya son yıllarda benimsenen ismi ile aşırmacılık (plagiarism) gerek akademisyenler gerekse öğrenciler açısından yüzyıllardır var olan bir sorundur. Ancak sorun son 10 yılda internet kullanımının günlük yaşama girmesiyle birlikte oldukça ileri boyutlara taşınmıştır. Özellikle sosyal bilimlerle ilgili alanlar daha ağırlıklı olmak üzere yapılan ödevlerin %50’ye varan oranda kopyacılık kapsamında görülebileceği üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. Konu bu nedenle birçok farklı platformda ciddi olarak irdelenmektedir. Bu çalışmada aşırma ve biçimleri kısaca tanıtılarak, internetin aşırmaya olan etkisi araştırılmış ve eğitim-öğretimde sorunun azaltılmasına yönelik öneriler tartışılmıştır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• e-öğrenme
• İnternetin Toplumsal Boyutları
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC