Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID178
TitleProgramlama 2.0: Programlama Eğitiminde Yenilikçi İnternet Teknolojilerinin Kullanılması
Author(s)Author #1
Name: Hakan Tüzün
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: htuzun__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsprogramlama eğitimi, yenilikçi teknolojiler
AbstractBu oturumda Ankara’daki büyük bir araştırma üniversitesindeki BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi) bölümünde 2006 Güz döneminde verilen programlamaya giriş niteliğindeki “Programlama Dilleri I” dersinde kullanılan yenilikçi İnternet teknolojileri ele alınacaktır. Bloglar, tartışma listeleri, dersin web alanı, e-posta, çevrimiçi ders kitapları ve kişisel web sayfaları derste kullanılan İnternet teknolojileri arasında yeralmıştır.

Bildiri başlığındaki “Programlama 2.0” ifadesi 2004 yılında O'Reilly Media tarafından icat edilen “Web 2.0” kavramından esinlenmiştir. Bu kavram sosyal etkileşim siteleri, wiki’ler, bloglar ve iletişim araçları gibi İnternet üzerinden etkileşimi ve paylaşımı özendiren ikinci nesil İnternet servislerini ifade etmektedir. Bununla birlikte Web 2.0 kavramı sadece bu araçları belirtmeyip aynı zamanda bu araçların yolaçtığı doğurgaları da ifade etmektedir: Ortak (kolektif) akıldan yararlanmak ya da kullanıcılara zengin deneyimler sağlamak gibi.

Bu bakımdan ilgili programlama dersinde uygulanan pedogojik yaklaşımlar Web 2.0 felsefi çerçevesinde ele alınacaktır. Gerek İnternet araçlarının gerekse yaklaşımların dersteki ve öğrenciler üzerindeki etkileri, uygulama sorunları ve öğretim elemanının deneyimleri oturumda ele alınacak konular arasındadır.
Topics• Yeni Teknolojiler
• e-öğrenme
Comments
Paper 178.doc (22KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC