Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID179
TitleGRİD SİSTEMİNİN FİZİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Author(s)Author #1
Name: Hatice DURAN YILDIZ
Org: Dumlupinar University
Country: TURKEY
Email: hyildiz__at__dumlupinar.edu.tr

Author #2
Name: Metin AYDAR
Org: Dumlupinar University
Country: TURKEY
Email: metin__at__mekasistem.com

Other Author(s)
KeywordsAğ Sistemleri, Yüksek Başarımlı Hesaplama, CERN-LHC, LCG
AbstractGrid Sistemi, veri işleme, aktarma ve karar mekanizmalarının oluşturulması aşamasında bilişim teknolojilerine yapacağı katkılar açısından günümüzün vazgeçilmez teknolojik yeniliği olma yolunda önemli bir yer teşkil etmektedir. Bilişim teknolojilerinin temel uygulama alanı bilgisayarların birbirleri ile haberleşmelerinin sağlandığı ağ sistemleridir. Temel ağ yapıları olan LAN, WAN, köprüler, yönlendiriciler, geçit yolları ve bunları birbirine bağlayan topolojileri içeren WEB sisteminin yapısı bilişim teknolojisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada WEB sistemi, WEB protokollerinin ulusal ve kurumsal yapısı içerisindeki işleyişi, yüksek başarımlı hesaplama teknikleri üzerine ülkemizde kurulan bilgi işlem laboratuvarları anlatılarak; temel ve mühendislik bilimlerinde kullanılan, ayrıca CERN-yüksek enerji fiziği parçacık modellemelerinde ve CERN-LHC deneyinde detektör verilerinin toplanarak işlenmesinde gerekli olan Grid sistemi ve Hadron Çarpıştırıcısı için Grid Hesaplamasının (LCG) yapısı sunulacaktır.
Topics• Yüksek başarım , Grid ve Kümeleme teknolojileri
• Diğer
Comments
Paper 179.doc (528KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC