Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID180
TitleE-EĞİTİM SİSTEMİNDE KÜRESEL İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞİMİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENİM
Author(s)Author #1
Name: AKIN MARSAP
Org: AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: akin.marsap__at__yesevi.edu.tr

Author #2
Name: NESRİN ÖZSOY
Org: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: nesrinozsoy__at__adu.edu.tr

Author #3
Name: ZEYNEP FİDAN KOÇAK
Org: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: zkocak__at__mu.edu.tr

Author #4
Name: YASAR SELÇUK
Org: AHMET YESEVİ ÜNİVCERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: yasar__at__selchuk__at__yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsE-eğitim sistemi, insan kaynakları gelişimi, yaşam boyu öğrenim
AbstractBilişim toplumunda e-eğitim sistemi insan kaynaklarının gelişimi ve yaşam boyu öğrenim için önemli bir rol oynar. Bilişim toplumunda e-eğitim iş ve yaşam kalitesini gelişimini sağlamaktadır. E-eğitim sisteminde sağlıklı bir eğitim ortamı ve güven ise önemli bir ögedir. Bu çalışmada e-eğitim sisteminde insan kaynaklarının gelişimi ve yaşam boyu öğrenimin gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

In information society e-training systems has an key roles for providing human resource development and life long learning. E-training improves job and life quality in information society. Healty environment and security are important factors for e-training systems. In this study improvement human resource management in e-training systems and requirement for life long learning.
Topics• e-öğrenme
Comments
Akademik Bilişim 2007 çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dilerim. Akın Marşap
Paper 180.doc (157KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC