Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID188
TitleSAĞLIKTA İNSAN – BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
Author(s)Author #1
Name: Anıl AKTAŞ
Org: Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Country: Türkiye
Email: anilaktas__at__akdeniz.edu.tr

Author #2
Name: Neşe ZAYİM
Org: Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Country: Türkiye
Email: nzayim__at__akdeniz.edu.tr

Author #3
Name: Osman SAKA
Org: Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Country: Türkiye
Email: osaka__at__akdeniz.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsArayüz, kullanıcı, bilgisayar
Abstractİnsan-bilgisayar etkileşimi (HCI) , bilgi teknolojilerine dayalı sistemlerin daha kullanılabilir olması ve kullanıcının taleplerine daha uygun sistemler üretilmesi konusu ile ilgilenen multidisipliner bir alandır. İnsan bilgisayar etkileşiminin amacı, bilgisayarın kullanımını daha verimli hale getirmektir. Sağlık bakım çalışanları ve bilgisayarlar arasındaki etkileşimin niteliği, tıpta teknolojinin etkili kullanımının kalbini oluşturmaktadır. İnsan bilgisayar etkileşimi; insan ve bilgisayar birlikte çalıştığında yapılacak işlerin tasarımı, planlanması ve çalışması olarak ifade edilebilir. İnsan ve bilgisayar etkileşimi, ara yüzler aracılığı ile gerçekleşir. Bu ara yüzler, yazılımın bir fonksiyonu olabileceği gibi, çeşitli donanım bileşenleri (çevresel bileşenler) ile de etkileşim sağlanabilir. Bu çalışmada amaç, sağlık alanında insan-bilgisayar etkileşiminde ki teknolojik gelişmeleri açıklamaktır.

Topics• Medikal bilişim
• İnternetin Toplumsal Boyutları
• Diğer
Comments
Paper 188.doc (112KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC