Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID189
TitleRADYOLOJİ BİLGİ SİSTEMİ
Author(s)Author #1
Name: Utku ŞENOL
Org: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı
Country: Türkiye
Email: utkusenol__at__akdeniz.edu.tr

Author #2
Name: Anıl AKTAŞ
Org: Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Bölümü
Country: Türkiye
Email: anilaktas__at__akdeniz.edu.tr

Author #3
Name: Osman SAKA
Org: Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Bölümü
Country: Türkiye
Email: saka__at__akdeniz.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsTıbbi görüntüleme, bilgi sistemleri, RIS-PACS
AbstractRadyoloji bölümü, tanı koyma işlevini üstlenen diğer laboratuar bölümler ile birlikte hastanelerin yoğun bölümlerinden biridir. Tıbbi görüntülemelerin gerçekleştirildiği bu bölüm, numunenin değil hastanın gelmesi, görüntü oluşumu ve rapor yazma süreçlerinin daha uzun ve zor olması yönü ile diğer laboratuar bölümlerden ayrılır. Özellikle görüntülerin varlığı nedeni ile hastanenin diğer bölümlerinden daha farklı bilgi sistemine gerek duyar. Artık radyoloji bilgi sistemleri nerede ise her zaman PACS ı çağrıştırmaktadır. PACS görüntülerin alınması, işlenmesi, iletilmesi, saklanması, gereğinde hızlı bir şekilde çağrışması ve çoğaltılması ile tüm hastaneyi etkileyen bir sistem olmuştur. İş akışında hızlanma, verimlilik, doğru bilgiye ulaşma yanı sıra film ve işletme giderlerinde belirgin düşmeye olanak sağlar. Bu sistemler büyük kapasiteli arşiv üniteleri, ağ teknolojileri ve çok yüksek çözünürlükteki monitörler ve iş istasyonları gibi pahalı ve karmaşık bileşenlere gereksinim duyar. Ancak ne yazık ki dünyada bazı merkezlerde PACS uygulamaları başarılı olamamaktadır. Başarılı RIS-PACS sistemleri radyolog, hastane yönetimi, bilgi-işlem sorumluları, teknik personel, firmaların işbirliği ile olanaklı olup iyi bir planlamayı gerektirmektedir.
Topics• Medikal bilişim
• Diğer
Comments
Paper 189.doc (60KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC