Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID193
TitleAÇIKÖĞRETİMDE e-SERTİFİKA PROGRAMLARININ TASARIMI
Author(s)Author #1
Name: M. Emin MUTLU
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: memutlu__at__anadolu.edu.tr

Author #2
Name: Özlem ÖZÖĞÜT ERORTA
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: oozogut__at__anadolu.edu.tr

Author #3
Name: İlker KAYABAŞ
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: ikayabas__at__anadolu.edu.tr

Author #4
Name: Buket KİP
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: bkip__at__anadolu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAçık ve Uzaktan Öğrenim, Uzaktan Eğitim, e-Öğrenme, e-Sertifika
AbstractAnadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminin temel bileşenleri başlangıçta, uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış ders kitapları, televizyonda yayınlanan eğitim programları, diğer üniversitelerde akşamları ve hafta sonları düzenlenen yüzyüze akademik danışmanlık dersleri ve tüm yurtta aynı anda düzenlenen merkezi örgün sınavlardan oluşmaktaydı. 2000’li yıllarda e-Kitap, e-Alıştırma, e-Televizyon, e-Sınav, e-SesliKitap, e-Danışmanlık, e-Destek ve e-Ders gibi değişik e-Öğrenme hizmetleri tasarlanıp uygulamaya konmuştur. Kapsamı ve hedef kitlesi giderek genişleyen e-Öğrenme hizmetleri açıköğretim sisteminin temel bileşenlerinden birisi durumuna gelmiştir. Uzaktan öğrenme etkinliğini kayda değer biçimde arttıran Açıköğretim e-Öğrenme hizmetlerinin ve içeriğinin bu hizmetten yararlanamayan geniş kitlelerin kullanımına açılabilmesi amacıyla e-Sertifika Programları tasarlanmıştır. Bu çalışmada e-Sertifika Programlarının tasarımı, hedef kitlesi, başvuru koşulları, içeriği ve öğrenme ortamları konusunda bilgi verilmiştir.
Topics• e-öğrenme
Comments
Paper 193.pdf (662KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC