Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID194
TitleAÇIKÖĞRETİM e-ÖĞRENME YAPIM VE SUNUM ALTYAPISI
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu University
Country: TR
Email: memutlu__at__anadolu.edu.tr

Author #2
Name: Mehmet Faruk Gülen
Org: Anadolu University
Country: TR
Email: mfgulen__at__anadolu.edu.tr

Author #3
Name: Gökhan Deniz Dinçer
Org: Anadolu University
Country: TR
Email: gddincer__at__anadolu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAçık ve uzaktan öğretim, e-Öğrenme, e-Öğrenme yapımı ve sunumu
AbstractUzaktan öğrenme gereksinimlerinin artması ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle e-Öğrenme içeriğinin yapımı ve sunumunda giderek karmaşıklaşan iş süreçleri ortaya çıkmaktadır. E-Öğrenme içeriğinin yapımında ve sunumda etkin olan süreçler ve iş akışı tasarlanırken insan gücü, donanım ve yazılım bileşenleri önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde üretilen ve uzaktan öğretim gören öğrencilere sunulan e-Öğrenme içeriğinin yapım süreci ve sunum altyapısı örneği incelenerek e-öğrenme içeriğinin yapım ve sunum süreçlerindeki güncel gelişmeler değerlendirilmiştir.
Topics• Yeni Teknolojiler
• e-öğrenme
• Web Servisleri
• Ağ ve Sistem Yönetimi
Comments
Paper 194.doc (147KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC