Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID195
TitleAçıköğretimde e-Ders Tasarımı
Author(s)Author #1
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: memutlu__at__anadolu.edu.tr

Author #2
Name: Hülya Avdan
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: havdan__at__anadolu.edu.tr

Author #3
Name: Ülkü Yılmaz
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: uyilmaz__at__anadolu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAçık ve uzaktan öğretim, e-Öğrenme, e-Alıştırma, e-Ders, çokluortam
AbstractAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde uzaktan öğretim gören öğrencilerin ders çalışma etkinliklerini güncel bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklemek amacıyla 2006 yılında e-Ders ortamı tasarlanmış ve bu formatta 24 dersin üretimine başlanmıştır. e-Ders yapısının kökeni 1990’larda kurulan Açıköğretim BDE Laboratuvarları için geliştirilmiş olan alıştırma yazılımları, 2000’li yıllarda CD-ROM ortamında dağıtılan alıştırma yazılımları ve 2003 yılında internet ortamında yayınlanmaya başlanan e-Alıştırma dersleridir. 15 yıla yakın geçmişi bulunan bu e-Öğrenme etkinliklerinde teknolojinin gelişmesiyle kullanılan medyalar çeşitlenmiş ve daha karmaşık bir yapım süreci ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Açıköğretim öğrencilerine sunulan etkileşimli ders çalışma ortamlarının e-Ders hizmetine kadar nasıl evrim geçirdiği incelenmiş ve Açıköğretim e-Ders yazılımlarının günümüzdeki tasarım, yapım ve sunum süreci tanıtılmıştır.
Topics• e-öğrenme
Comments
Paper 195.doc (542KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC