Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID198
TitleGoogle Arama Motorunda İndekslenmiş Sayfaların Artırılması
Author(s)Author #1
Name: Ali ÇAYLI
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Kahramanmaraş
Email: alicayli__at__ksu.edu.tr

Author #2
Name: Adil AKYÜZ
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Kahramanmaraş
Email: akyuz__at__ksu.edu.tr

Author #3
Name: Ercan EFE
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Kahramanmaraş
Email: eefe__at__ksu.edu.tr

Author #4
Name: Sait ÜSTÜN
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Kahramanmaraş
Email: ustun__at__ksu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsInternet, Bilgi, İndeksleme, Google
AbstractGoogle Arama Motorunda İndekslenmiş Sayfaların Artırılması

Günümüzde bilginin paylaşımı oldukça önemlidir. Bilgiye ulaşmak için yaygın olarak arama motorları kullanılmaktadır. Arama motorları sayesinde bilginin hangi kaynakta olduğunun tespit edilerek bilgiye ulaşılması son yıllarda yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu sebeple üretilen bilgilerin arama motorları üzerinde indekslenmesi erişilebilir bilgi miktarının artması anlamına gelmektedir.

Bilgi üreten kurumların başında gelen üniversitelerin, ürettikleri bilgileri dünya ile paylaşması arama motorları sayesinde mümkün olmaktadır.

Bu çalışmada, Dünya ve Türkiye üniversitelerinin Google Arama Motorunda indekslenmiş sayfa sayıları php tabanlı bir yazılımla, data sunucuları taranarak hesaplanmış ve yetersiz olduğu görülmüştür ve arama motorlarında indekslenmiş sayfa sayısının arttırılması ile ilgili önerilerde bulunulacaktır.

Internet, Bilgi, İndeksleme, GoogleTopics• Diğer
Comments
Paper 198.doc (21KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC