Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID205
TitleSunu Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Eylem Araştırması Kapsamında Üniversite Öğrencilerinde Sınıf-içi Sunu Becerileri Düzeyini Etkileyen Faktörler
Author(s)Author #1
Name: ALDAĞ Habibe
Org: Çukurova üNİVERSİTESİ
Country: Türkiye
Email: habibe__at__cu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsSunu becerileri öğretimi, eylem araştırmaları, öz-değerlendirme, akran değerlendirmesi, zemin kuramı yöntemi
AbstractSunu Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Eylem Araştırması Kapsamında Üniversite Öğrencilerinde Sınıf-içi Sunu Becerileri Düzeyini Etkileyen Faktörler

Habibe ALDAĞ
Çukurova Üniversity
habibe__at__cu.edu.tr

Kasım GÜRPINAR
Dumlupınar Üniveristesi
kasim__at__mail.dumlupinar.edu.tr

ÖZET
Literatürde, öğretmenlik uygulamalarında rehber tek başlarına öğretmenin veya akranların verdikleri dönütlerin her zaman istenilen güvenirlik düzeyine ulaşmadığı belirtilmiştir. Bu bildiri de sorunun çözümüne katkıda bulunabilmek için ve öğretmenlik mesleki becerilerinin geliştirilmesi bilişsel farkındalık ve duyuşsal duyarlılık yaratabilmek için öğretmen ve akran değerlendirmesine ek olarak öz-değerlendirme etkinlikleri önerilmiştir. Aday öğretmenlerin etkili sunu becerilerini kazanmaları amacıyla düzenlenen ve bir dönemi kapsayan eylem araştırmasında, öğretmen ve akran değerlendirmesinin yanı sıra öz-değerlendirme etkinliklerine de yer verilmiştir. Bu çalışma da aday öğretmenlerin sunu becerilerini geliştirmeleri için yürütülen, işbirlikli eylem araştırmasının kapsamında gerçekleşen, öz-değerlendirme süreci incelenmiştir.
Eylem araştırmasına, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 8 sunu grubunu oluşturan 33 öğrenci katılmıştır. Power Point slaytlarının geliştirilmesine ilişkin yeterlilikler 1. ve 2. grubun sunusunda; etkili sunu becerilerinin geliştirilmesine ilişkin yeterlilikler 3. , 4., 5. ve 6. grubun çalışmalarında ve bir sunuda yeterlilik düzeyini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler ise 7. ve 8. grubun çalışmalarında vurgulanmıştır. Öğrenci sunuları video ile kaydedilmiştir. Performans değerlendirilmesi amacıyla kendi sunularını videodan izleyen öğrenciler ile görüşmeler yapılmıştır. Bu bildiride, ilgili literatürle birlikte eylem araştırması planı tanıtılarak, son iki grup sunusunda vurgulanan sınıf-içi sunuları etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlere ilişkin görüşme ve gözlem analizlerine yer verilmiştir. Görüşme ve gözlem metinlerinden çıkarılan ana temalar, bu temaları destekleyen görüş ve gözlem notları ile birlikte sunulmuştur. Bu temalar aynı zamanda sunu becerilerinin geliştirilmesinde bu eylem araştırmasında ele alınması gereken yeni basamakta yer alacak etkinlikler içinde yol gösterici niteliğindedir.
Görsel sunu desteği için power point kullanımında yeterli oldukları gözlenen son iki aday öğretmen grubunda önhazırlık, prova ve uyumlu sınıf atmosferinin sunu becerilerini olumlu etkilediği, heyecan, zaman sınırlaması, kaynak yetersizliği, teknik arızalar, dersin saati ve deneyim azlığının ise sunu becerilerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Öz-değerlendirmenin, gözlem sonuçları ve öğretmen değerlendirmesi ile oldukça tutarlı olduğu gözlenmiştir. Video çekimlerinin izlenmesinden sonra yapılan öz-değerlendirmenin, etkili sunu becerilerine ilişkin bilişsel farkındalığı geliştirmekle kalmayıp öğrencilerin kendilerine güvenlerini artırdığı ve onları daha iyi sunu yapabilmeye güdülediği tespit edilmiştir.
Topics• Diğer
Comments
Makale formatı düzeltilerek yeniden eklenecek. Ayrıca sayfa sınırı nitel bir çalışma olması nedeniyle aşıldı.
Paper 205.doc (240KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC