Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID207
TitleBİR FERMENTÖRDE ÇOĞALAN MİKROORGANİZMALARIN BULUNDUKLARI ORTAMDAKİ ÜÇ BOYUTLU HAREKETLERİNİN MODELLENMESİ
Author(s)Author #1
Name: Oğuz Akpolat
Org: Ege Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: oakpolat__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordsmikroorganizma, çoğalma, boyut, hareket, modelleme
AbstractBir fermentörde çoğalan mikroorganizmaların miktarlarına bağlı olarak bulundukları ortamda üç boyutlu hareketlerinin modellenmesi öncelikle mikroorganizmanın büyüme kinetiği esasları çerçevesinde kütle miktarlarının bulunması ile eş zamanlı olarak mikroorganizmaların fermentördeki üç boyutlu rastgele dağılım hareketlerinin akışkan moleküllerininkine benzetilerek modellenip görsel olarak izlenebilmesine dayanır. Burada büyüme kinetiğinin ifade edilmesinde en basit gösterim olan Monod büyüme kinetiği denklemi ile parçacıkların rastgele hareketlerinin modellenmesinde Brownian hareket denklemi seçilmiştir. Hazırlanan matematik modele ilişkin yazılan algoritmanın uygulanması MATLAB yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiş olup biçimsel olarak üç boyutlu grafikte gösterilen mikroorganizma hareketi video filmine dönüştürülmüştür.
Topics• Yazılım Mühendisliği
Comments
Paper 207.pdf (489KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC