Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID209
TitleBilimsel Araştırma Projeleri Yaşam Döngüsü Otomasyonu
Author(s)Author #1
Name: Kutluk Kağan Sümer
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kutluk__at__istanbul.edu.tr

Author #2
Name: Ayşem Kaya
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kaya64__at__istanbul.edu.tr

Author #3
Name: Nurcan Yurttaş
Org: İstanbul Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: nyurttas__at__istanbul.edu.tr

Author #4
Name: Mehmet Ali Erdal
Org: Metaform
Country: Türkiye
Email: maerdal__at__metaform.info

Author #5
Name: Barış Yoluç
Org: Metaform
Country: Türkiye
Email: byoluc__at__metaform.info

Other Author(s)Kayhan IMIL Metaform Türkiye kayhan__at__metaform.info , Cenk KANDIRALI Metaform Türkiye cenk__at__metaform.info
KeywordsÜniversite, Bilimsel Araştırma Projeleri, BAP, TÜBİTAK, AB projeleri,DPT projeleri, Proje bazlı muhasebe
AbstractBu bildiride, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından MetaFORM şirketine yaptırılan Bilimsel araştırma projeleri yaşam döngüsü otomasyonu anlatılmaktadır.
Üniversitelerimiz akademik personelinin kendi üniversitelerince desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yaşam döngüsünü, proje başvurusundan itibaren tüm süreçleri (başvuru, değerlendirme, satın alma ve demirbaş, proje bazlı muhasebe) proje bitinceye kadar online gerçekleştirilmesini sağlayan BAP otomasyonu ve kurum yöneticilerinin tüm verileri bilgisayarlarından ve cep telefonlarından online takip edebildikleri yönetici portalı uygulamaları anlatılmıştır.
İstanbul Üniversitesi BAP biriminin desteklediği farklı tipte ve amaçlı olan Normal kapsamlı projeler(NP), Güdümlü Projeler (GP),Yayın Ödül Programı(YÖP),Öncelikli Alan projeleri (ÖNAP), Uluslarası yayınlara yönelik destek projeleri (UDP, Bilimsel yayın yapan araştırıcılara destek projeleri (BYP), Tez projeleri ve Acil ihtiyaç projeleri (ACİP) başvuruları internet üzerinden adaylar tarafından online yapılabilmektedir.
İstanbul Üniversitesi BAP komisyon üyeleri online proje başvurularının değerlendirilmesi için "bilimsel portföy" hazırlayan "değerlendirme asistanı" modülü ile veritabanından seçerek değerlendirme sürecini online yapabilmektedirler.
Onaylanan projelerin satın alım süreçleri KİK (kamu ihale kanunu) uygun şekilde "ihale modülü" yardımı ile ihale öncesi dokümanların üretimi, ihale süreci ve sonrası dokümanların üretimi ve işlemleri hatasız ve yazılım tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
Projelerin tüm finansal hareketleri ve demirbaşlar, istenilen birim kırılımında (fakülte, Yüksek Okul, Enstitü, Merkez v.s.), proje bazlı muhasebe modülü ile takip edilmektedir.
Tüm süreçler boyunca proje başvurusu yapmış öğretim üyeleri, hakemlik için seçilen öğretim üyeleri, komisyon üyeleri ve tüm BAP çalışanları arasında iletişim otomatik mesajlar ve e-postalar ile sağlanmaktadır.
Otomasyon, başvurularda daha kısa sürede daha yüksek başarım sağlarken, basılı kağıt tüketimini de en aza indirmiştir. Ayrıca hatalı veya eksik evraklardan kaynaklanan proje gecikmeleri de öemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Basılı kağıtlardaki proje süreçleri tamamen sayısal ortama taşınarak tüm kullanıcıların yetkileri çerçevesinde bilgiye hemen erişimi sağlanmıştır.
Değerlendirme sürecinde ise değerlendirme asistanının hazırladığı "bilimsel portföy" yardımıyla komisyon üyeleri en hızlı şekilde projeleri değerlendirebilmektedir. Yönetici asistanı ile ise kurumun en üst yöneticisi yıllık veya aylık olarak raporlama ile istediği yerden istediği zaman diliminde proje dolayısıyla BAP performansını gözlemleyebilmektedir.
Topics• Yeni Teknolojiler
• Kurumsal Internet Politikalari
• Açık Kaynak yazılımlar
• Içerik Yönetim Sistemleri
• Yazılım Geliştirme Ortamları
• Yazılım Mühendisliği
• e-devlet, kamu yönetimi ve yönetişim
• Veri madenciligi
Comments
Paper 209.doc (157KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC