Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID218
TitleCERRAHİ KLİNİKLERİNDEKİ HASTA DATALARININ OLUŞTURULMASINDA EKİP ÜYELERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN MULTİSİPLİNER TUTUMLARININ İNCELENMESİ
StudentNo
Author(s)Author #1
Name: Elif ÇALIK
Org: Dumlupınar Üniversitesi SYO
Country: Türkiye
Email: elifcpr__at__gmail.com

Author #2
Name: Kevser YETER
Org: Dumlupınar Üniversitesi SYO
Country: Türkiye
Email: kevseryeter__at__ gmail.com.

Author #3
Name: Nuriye DEĞİRMEN
Org: Dumlupınar Üniversitesi SYO
Country: Türkiye
Email: ndegirmen123__at__mynet.com.

Other Author(s)
KeywordsMultidisipliner, Tutumlar, Medikal Bilişim
AbstractÖZET:
Sağlık kurumlarında günümüzde, dataların kayıt altına alınıp işlenmiş düzeye dönüştürülmesinde, bilişim teknolojisi kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak sağlık çalışanlarının bilgisayar kullanımı ve teknik donanımda yetersizlik ve tıbbi bilişim alanlarının yeni gelişmekte olması gibi nedenlerle hasta datalarının otomasyona girilmesi henüz istendik düzeyde değildir.
Araştırma, Cerrahi kliniklerindeki ekip üyelerinin bilgisayar kullanım durumlarına ilişkin multidisipliner tutumlarının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
Materyal ve Metod: Çalışma Kütahya Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin cerrahi klinikleri, yoğun bakım ve acilde 01-11-2006, 01-12-2006 tarihleri arasında tanımlayıcı nitelikte yürütüldü. Katılımcılara sosyo-demografik özellikler, bilgisayar kullanımına yönelik tutumları hakkında iki bölümlük anket uygulandı. Veriler, SPSS 13.00 paket programında girilerek, sayı ve yüzdelikler istatistiksel olarak değerlendirildi.
Sonuçlar: Çalışmaya katılan 75 ekip üyesinin %77,3’ü Kütahya Devlet Hastanesinde çalışmakta olup, %69,3’ü erkekti. Yaklaşık %36,0’ı 24-27 yaş grubu, %60’ı hemşire, %17,3’ü uzman doktordu. %94’7’sinin idari görevi yoktu.
Çalışmaya katılan ekip üyelerinden %84’ü hastanede paket programı kullanılması gerektiğini ifade ederken, %77,3’ü bilgisayar kullanımının veri kaybına neden olmayacağını bildirmiştir. Ekip Üyelerinin %76’sı hasta bakım standartlarının gelişimine alt yapı hazırladığı yönünde görüş bildirmiştir. Araştırmaya katılan ekip üyelerinin %77,3 hastanın önceki verilerine ulaşabilmek, hastaya planlanan girişim, tedavi ve bakımın kalitesini arttırdığını ifade ederken, %69,3’ü hastaya ait verilerin sağlık ekip üyeleri tarafından paylaşılabilirliği, konsültasyon sürecini hızlandırdığını ifade etmiştir.
Sonuç olarak cerrahi ekip üyelerinin, medikal bilişim alanında, multidisipliner çalışmanın önemi konusunda yetiştirilmeleri ve eğitimlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi, data girişlerinin meslek alanlarına özel nitelikte yapılandırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler:Multidisipliner, Tutumlar, Medikal Bilişim

Topics
Comments
Paper 218.doc (115KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC