Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID219
TitleYüksek öğretimde ortaklaşa oluşturulan ders notları için Wiki tabanlı işbirliği platformu uygulaması
StudentNo
Author(s)Author #1
Name: İ. Serdar ÖZKÜTÜK
Org: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: serdar__at__dpu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsUzaktan Eğitim, Wiki, Öğretim Metodu, Sorgulama Tabanlı Eğitim
Abstractİnternet teknolojileri her geçen gün biraz daha hayatımızın içine girmekte ve topluluklar bilgi paylaşımlarını daha esnek ve daha hızlı yapabilmek için bu sistemleri sürekli geliştirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak klasik yöntemlerle yürütülen öğretim çalışmaları İnternet'e taşınmış, çeşitli öğretim altyapıları ve içerikleri bu ortama uygun hale getirilmiştir. Fakat bilginin akış yönü uzun süre klasik öğretim yöntemleri ile paralel gitmiş ve öğretim tekil noktalardan topluluğa doğru olmuştur. Günümüzde ise paylaşımlı anlayış insanların bilgi üretimini ve aktarımını kökten değişime uğratmaya başlamıştır. Ortaklaşa oluşturulan bu etkileşimin merkezinde sayılabilecek sistemlerden biride Wikilerdir. Bu çalışmada bir öğretim tekniği oluşturmak için Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerine dağıtılan Wiki kullanıcı adı ve parolaları ile platform üzerinde kendi ders notlarını hazırlama izni verilmiştir. Bunu yaparken TWiki yazılımı kullanılmıştır. Oluşturulan platform içine konu başlıkları ve alt başlıklar oluşturulmuş, daha sonra bu başlıklar altına öğrencilere temel düzeyde fikir verecek konu ekimleri yapılmıştır. TWiki sisteminin entegre olarak sunduğu versiyon kontrol mekanizmalarının yardımıyla, yapılan katılım günlük olarak değerlendirilmiş, sonuçlar mavi sayfa olarak adlandırılan sayfada günlük olarak ilan edilerek öğrenciler arasında yarışma ortamı oluşturulmuş ve böylece çalışmalar ve içerik maksimize edilmiştir. Değerlendirme için yapılan katılım, büyük katılım, küçük değişiklik ve hata bulma olarak 3 ana gruba ayrılmış ve puanlanmıştır. Puanlar verilirken katılımın özgün olmasına önem verilmiş, eğer bir alıntı yapılmışsa referans belirtilmesi sağlanmıştır. Öğretim elemanı yapılan katılımların moderatörlüğünü yaparak öğrencileri yönlendirmiş konuların belirli yönlerde ve sınırlar içerisinde kalması sağlanmıştır. Ayrıca sistem içindeki anket modülü sayesinde öğrencilere çeşitli sorular yöneltilmiş ve sistemin başarı değerlendirilmesi için veriler toplanmıştır.
Sonuç olarak oluşan içeriğin çift taraflı olarak sürekli güncelleştirilerek iyileşmesi sağlandığından öğrenciler ile öğretim elemanı arasında iletişim düzeyi maksimize edilmiştir. Öğrenciler ezberci yaklaşımdan uzaklaştırılarak sorgulayıcı öğretim modeli benimsetilmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğrenciler arasında bir yarışma ortamı oluşturularak yapılan katılımlar puanlanmış ve öğrencilere not verilmiştir.
Topics
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC