Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID22
TitleANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTOR MANYETİK AKISININ YAPAY SİNİR AĞI TABANLI MODELLENMESİ
Author(s)Author #1
Name: Uğur Güvenç
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
Email: ugurguvenc__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAnahtarlamalı Relüktans Motor, Yapay Sinir Ağları, Doğrusal Olmayan Modelleme
AbstractAnahtarlamalı Relüktans Motorlar (ARM) ayarlı hız uygulamalarında gittikçe artan bir ilgiye sahiptirler. ARM’nin dinamik karakteristikleri çalışma şartlarında farklılık göstermektedir. Son zamanlarda, ARM’lerden yüksek performans elde edilebilmesi için manyetik devresinin modellenmesinde bir çok metot önerilmiştir. Ancak, ARM doğrusal bir yapıya sahip olmadığından bu yöntemler yetersiz kalmaktadırlar. Bu makalede, doğrusal olmayan ARM manyetik akısını modellemek için YSA tabanlı bir yaklaşım sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, modellemenin uygulanabilir olduğunu göstermektedir.
Topics• Yeni Teknolojiler
Comments
Paper 22.pdf (116KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC