Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID220
TitleE-ÖĞRENME SİSTEMİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE KULLANILMASI VE E-ÖĞRENME SİTELERİNİN KULLANIM KOLAYLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
StudentNo
Author(s)Author #1
Name: Yaşar Arslan
Org: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: arslan__at__aku.edu.tr

Author #2
Name: Yasemin Boy
Org: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: yaseminboy__at__aku.edu.tr

Author #3
Name: Mevlüt Doğan
Org: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: mdogan__at__aku.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsHizmet içi eğitim, kurumsal bağlılık, e-öğrenme, web tabanlı eğitim, kullanım kolaylığı
AbstractE-öğrenme, çoğunlukla zaman yetersizliğinden dolayı örgün eğitim alamayan insanların alternatif olarak tercih ettikleri bir sistemdir. Böylece eğitimde zaman ve mekan birlikteliğinin gerekliliği ortadan kalkmaktadır. Resmi veya özel kurumların, değişen teknolojiyle birlikte farklı eğitim ihtiyaçları oluşabilmektedir. Bilgisayar ortamında, zaman ve mekan birlikteliği olmayan geniş kitle ve kurumların, farklı noktalardan eğitimlerini tamamlayıp, bilgi ve becerilerini geliştirmesi ve ülkesine hizmet etmesi sağlanabilmektedir[1]. Zaman birlikteliği olmadan eğitimi aktarmada etkili olarak kullanılan teknoloji ise internettir. E-öğrenme için kullanılacak teknoloji basit ve hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin kolaylıkla kullanabilecekleri şekilde olmalıdır. İnternet kullanıcılarının %58’i kullanım sorunları yaşadıkları siteleri bir daha kullanmamaktadır ve bu ciddi bir kayıptır.

Bu çalışmada, hizmet içi eğitimde, neden e-öğrenme sistemlerine gerek duyulabileceği ve bu eğitimle birlikte kurum içerisinde personel etkileşiminin ve bağlılığının nasıl sağlanabileceği konuları işlenecektir. Ayrıca, kullanım kolaylığı bakımından ortaya çıkan problemler ele alınarak kullanımda olan e-öğrenme sitelerinden beş tanesi, içerik tasarımı ve kullanım kolaylığı açısından incelenmiştir.
Topics
Comments
Paper 220.doc (1421KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC