Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID223
TitleWEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE TASARIM ÖĞELERİNİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ÖĞRENCİ TERCİHLERİ
StudentNo
Author(s)Author #1
Name: Ahmet YURDADUR
Org: AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: yurdadur__at__aku.edu.tr

Author #2
Name: Özgür ÇİNİ
Org: AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: ocini__at__aku.edu.tr

Author #3
Name: Mevlüt DOĞAN
Org: AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: mdogan__at__aku.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsUzaktan Öğretim, Görsel Tasarım, Web Tabanlı Eğitim, Tasarımın Etkinliği, Web Standartları
AbstractUzaktan eğitimde bilgisayar teknolojilerinin kullanımının artmasıyla görsel tasarım ön plana çıkmıştır. Buna paralel olarak gelişmekte olan eğitim yazılımları sayesinde eğiticiler ve tasarımcılar birlikte çalışarak eğitim materyali geliştirme ihtiyacı duymuşlardır. Hazırlanan eğitim materyalleri, öğrencilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde, yer ve zaman kısıtlaması olmadan öğrenebilme imkanı tanıyabilmektedir [1]. Verilen eğitimin içeriği kadar, bu eğitimin nasıl verildiği de önemlidir. Web sayfalarının tasarımında, görsel öğelerin etkin olarak kullanımı, eğitimde verimliliği arttırmakta, uzaktan öğretimin daha eğlenceli ve kalıcı bir şekil almasını sağlamaktadır. Etkin ve doyurucu içerikler ile sistemi güçlendirmek ve sayfalarda ses, animasyon, renk, tipografi, resim gibi görsel öğeleri kullanmak uzaktan öğretimi tercih edilebilir hale getirebilecektir. Görselliğin geri plana itildiği, öğrenci tercihlerinin dikkate alınmadığı, sayfa dizaynına dikkat edilmeden hazırlanan içerikler ve eğitim materyalleri, öğrenciler tarafından sıkıcı bulunarak çalışma motivasyonunu bozabilmektedir. Akılda kalıcı bir eğitimin sağlanabilmesi için eğitim ortamının tasarımı önemlidir [2-4].

Bu çalışmada genel olarak web tabanlı uzaktan öğretimde sayfa tasarımlarının nasıl olması gerektiği ve web standartlarına uyularak hazırlanacak uzaktan eğitim sayfalarının tasarımı üzerinde durulmuştur. Öğrenci tercihlerinin alınabilmesi amacıyla anket uygulaması yapılmış, tasarımda web standartlarına uyularak ve öğrenci tercihleri göz önünde bulundurularak uzaktan öğretim sayfası hazırlanması amaçlanmıştır.
Topics
Comments
Paper 223.doc (297KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC