Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID225
TitleÜniversite Bilgi Sistemleri : K.S.Ü. Örneği (UBS v1.0)
StudentNo
Author(s)Author #1
Name: Sait ÜSTÜN
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: ustun__at__ksu.edu.tr

Author #2
Name: Adil AKYÜZ
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: akyuz__at__ksu.edu.tr

Author #3
Name: Ali ÇAYLI
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: alicayli__at__hotmail.com

Author #4
Name: Ali Selçuk MERCANLI
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: asmercanli__at__hotmail.com

Author #5
Name: Zülfikar ASLAN
Org: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: zulfikar_aslan__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilgi Sistemleri, Üniversite, İnternet, Bordro, Öğrenci, Web
AbstractÜniversite Bilgi Sistemi (UBS); üniversite bünyesinde yapılan bir çok işlemlerin, internet ortamında bir çatı altında toplanarak dinamik bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Geliştirilme ve test aşamasına olan UBS’de aşağıdaki modüller yer almaktadır:

1.Personel Bilgi Sistemi,
2.Öğrenci Bilgi Sistemi,
3.Web Bilgi Sistemi,
4.Ek Ders Ücret Bilgi Sistemi,
5.Bordro Bilgi Sistemi,
6.Online Ders ve Sınav Bilgi Sistemi.

Kullanıcı yetkilendirme sistemine göre içerik güncellemesi ve görüntülemesi yapabilen UBS, tamamen dinamik bir yapıya sahiptir. Dinamik yapıya sahip olan UBS’de kullanıcı arayüzlerinin hazırlanmasında PHP programlama dili, içerik bilgilerinin yer aldığı tabloların hazırlanmasında ise PostgreSQL veritabanı kullanılmıştır. UBS içerik güncellemeleri, üniversite bünyesinde yetki verilen kullanıcılar tarafından internet ve intranet üzerinde kolaylıkla yapılabilmekte, istenilen her türlü özelliklere göre raporlama işlemleri PDF formatı kullanılarak alınabilmektedir.
Topics
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC