Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID23
TitleGENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN ATÖLYE ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE ÜRÜN SAYISININ ETKİSİ
Author(s)Author #1
Name: Serdar BİROĞUL
Org: Gazi Üniversitesi
Country: Ankara- Türkiye
Email: sbirogul__at__gazi.edu.tr

Author #2
Name: Uğur GÜVENÇ
Org: Gazi Üniversitesi
Country: Ankara- Türkiye
Email: ugurguvenc__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsAtölye çizelgeleme, genetik algoritma, gantt şeması, ürün adedi
AbstractAtölye çizelgeleme problemleri, NP (Non – Polinomal) olarak adlandırılan problem sınıfına girmektedir. Bu tür problemlerin belirli kısıtlar altında çözümünün gerçekleştirilmesi klasik matematiksel yöntemlerle mümkün olmamaktadır. Ürün sayısı gibi belirli kısıtlar altında atölye çizelgeleme probleminin en iyi çözümü genetik algoritma (GA) gibi sezgisel arama metotlarıyla sağlanmaktadır. Elde edilen çözüm uzayı kromozom kodlarının çözümüyle görsel bir yapı olarak gantt şemasında gösterilmiştir. Bu çalışmada ürün adedinin dikkate alınmasının hem oluşacak olan gantt şemasına hem de genetik algoritmanın çalışmasına nasıl bir etki yaptığı incelenmiştir.
Topics• Yeni Teknolojiler
• Yazılım Mühendisliği
Comments
Paper 23.pdf (150KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC