Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID27
TitleBilişim Lisans Programları:ACM/IEEE Önerileri ve Türkiye için Modeller
Author(s)Author #1
Name: Ali YAZICI
Org: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: aliyazici__at__etu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilişim Lisans Programları, ACM/IEEE yaklaşımları, Bilişim Eğitimi.
AbstractACM/IEEE raporlarına göre [1] Bilişim, beş ana dalda toplanmaktır. Bunlar, Bilgisayar Mühendisliği (BM), Bilgisayar Bilimleri (BB), Yazılım Mühendisliği (YM), Bilişim Sistemleri (BS) ve Bilişim Teknolojileri (BT)’dir. Bu çalışmada Bilişim programlarının genel kabul görmüş özellikleri vurgulanmakta ve aralarındaki temel farklar karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Ayrıca, Türkiye’deki Bilişim Lisans Programları hakkında istatistiksel veriler sunulmakta ve son olarak da ülkemizdeki Bilişim eğitimi için akademik yapılanmalar ve modeller önerilmektedir.
Topics• Temel bilisim egitimi
Comments
Paper 27.doc (272KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC