Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID3
TitleYönetim Bilişim Sitemleri için Ayniyat Bilgi Sistemi
Author(s)Author #1
Name: Cumali YAŞAR
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: Çanakkale
Email: cyasar__at__comu.edu.tr

Author #2
Name: Ümit AŞIK
Org: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Country: Çanakkale
Email: umitasik__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilişim, Açık Kaynak, Ayniyat, Demirbaş, Zimmet, Sorgu, Veritabanı, Otomasyon
AbstractBilgi Yönetimi, kayıtlı ya da kayıtsız organizasyon verilerini ve kişisel bilgi ve tecrübeye dayalı birikimleri, toplayıp, düzenleyip, kayıt altına alıp yararlı bilgi haline getirerek bunları doğru zamanlarda, doğru kimselerin, istenilen her yerden ulaşılabilmesini sağlayıp, organizasyonun entelektüel mülkünü arttırmak, tekrarlanan işlemlerin tamamının teknolojik araçlarla yapılmasını sağlamak ve bunun sonucunda pozitif iş neticeleri elde etmek amacıyla yapılan bir dizi teknolojik ve kültürel işlemlerdir (Karakaş,2005).
Bilişim Teknolojilerinin (BT) gelişimi, yönetimin onu nasıl kullanacağını öğrenmeden daha hızlı ilerlemektedir. Bilgi elde etme araçları, yöntemleri ve tekniklerindeki ilerlemelerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi uzun zaman almaktadır. Bilgi toplumunun büyümesiyle, BT, ileriyi düşünen örgütler için çok önemli hale gelmiştir. Günümüzde bilgisayarlar örgütlerde gerçekten çok önemli işlevler yerine getirmektedir. Bilgisayarların günümüz yöneticilerinin en önemli yardımcılarından biri olduğunu artık herkes kabul etmektedir. BT’nin fırsatlarından yararlanmak hemen hemen her modern örgüt için önemli konulardan biridir. İş çevresinde BT’nin önemi son yıllarda artmıştır.
Proje tamamlandığında ;kullanımında,dağıtımında, tasarrufunda, yönetiminde, karar destek sistemine katkı sağlar Hazırlanacak ÇDTS yazılımı, Üniversitemizde tüm birimlerimizin Evrak, Ayniyat bilgileri için kullanabileceği, yönetim-bilişim sistemi aracıdır. Yönetim bilişim sistemi, bir kurumda belirli amaçlara ulaşmak için düzenlenmiş bilgi, teknoloji ve iş akışlarının bileşimidir. Bu açıdan ; Bilişim sistemleri ile kurumun iş akışları çok yakından ilişkilidir.Yönetsel görevlerin yerine getirilmesinde katılımı artıracak; Üniversitemiz, demirbaş malzemelerin kullanılmasını, planlama, yürütme ve denetiminde birbiri ile ilişkilendirilmesinde yardımcı olacak, Üniversite birimleri arasında koordinasyonun ve entegrasyonun işlemesine katkı sağlayacaktır
Topics• Açık Kaynak yazılımlar
• Üniversite bilişim sistemleri
Comments
Paper 3.doc (453KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC