Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID40
TitleBİLGİ EKONOMİSİ, ENFLASYON VE BÜYÜME ÜZERİNE BİR ANALİZ
Author(s)Author #1
Name: Yasar SARI
Org: Mugla Universitesi
Country: Turkiye
Email: ysari2000__at__yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsBilgi ekonomisi, büyüme, enflasyon.
AbstractBilgi ekonomisinin temelini oluşturan bilgi ve iletişim teknolojileri büyüme üzerindeki etkisini çok boyutlu doğası gereği; üretim artışı, verimlilik artışı, yeni istihdam olanakları, ekonomik etkinlik artışı gibi farklı kanallar aracılığıyla göstermektedir. Bu çalışmada öncelikle bilgi ekonomisinin büyüme üzerindeki bu tür etkilerinden söz edilecek sonra da uygun sosyal ve ekonomik politikalarla desteklenmesi durumunda bilgi ekonomisinin uzun vadede yaratabileceği enflasyonsuz büyüme üzerinde durulacaktır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
Comments
Paper 40.pdf (233KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC