Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID48
TitleSPSS istatistik paket programının öğretiminde, geleneksel yöntem ile bilgisayar destekli öğretim yönteminin karşılaştırılması
Author(s)Author #1
Name: Mustafa Dilek
Org: Muğla Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: mdilek__at__mu.edu.tr

Author #2
Name: İlhan Tarımer
Org: Muğla Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: itarimer__at__mu.edu.tr

Author #3
Name: Murat Sakal
Org: Muğla Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: murat__at__mu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Öğretimi, Eğitim Yazılımı
AbstractBu çalışmada yazılan bir programla istatistiksel grup başarıları araştırması deneysel olarak ölçülmek istenmiştir. Denek olarak kullanılan Muğla Üniversitesi Enformatik Bölümünden 2005–2006 bahar döneminde İstatistik Paketleri dersini alanlara iki farklı öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırma, İstatistik Paketleri dersini seçen öğrenciler arasından 36’sı deney grubu ve 36’sı kontrol grubu olmak üzere toplam 72 öğrenci üzerinde yürütülmüştür.
SPSS eğitim yazılımı, uygulama geliştirme platformuna uygun bir yapıda tasarlanmış; bilgilerin veritabanında tutulduğu, kullanıcılar için rahatlıkla çalışabilecekleri bir arayüz geliştirilmiştir. Sesli ve yazılı anlatımlarla öğrenmenin gerçekleştirebileceği bu eğitim yazılımında, kullanıcıya verdiği geri bildirimlerle tekrarlamalar yapmasına olanak sağlayan bir yapı bulunmaktadır.
Yapılan araştırmada önce bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubunun öğrenme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Bunun ardından bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubunun kalıcılık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı hususları araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler analiz edilerek grupların ön test, son test ve kalıcılık testi sonuçları alınmış ve ortalamaların karşılaştırılması için “t” testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda bilgisayar destekli öğretim yönteminin uygulandığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin öğrenme düzeyleri ve kalıcılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunduğu belirlenmiştir. SPSS İstatistik Paketleri dersinin öğretiminde geleneksel öğretim yöntemine alternatif olarak hazırlanan eğitim yazılımının da öğretmede etkili bir yöntem olduğu ve öğretici ile öğrenciye kolaylık sağladığı görülmüştür.
Topics• e-öğrenme
Comments
Paper 48.doc (710KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC