Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID59
TitleTürk Üniversitelerinin Bilimsel Yayın Sayıları İle Web’te Bilgi Yayma Güçleri Arasındaki İlişkiler
Author(s)Author #1
Name: Zeynel Cebeci
Org:
Country: Turkey
Email: cebeciz__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywords Bilgi yayma, Bilimsel etkinlik, Üniversiteler sıralması, Araştırma ve eğitim kalitesi, Bilimsel kalite, Webmetri
AbstractÜniversiteler sıralaması zaman zaman kamuoyunda tartışılan konulardan biridir. Çeşitli sıralamalarda kalite ölçütü olarak ağırlığı bilimsel yayın sayıları oluşturmaktadır. Ancak, bilimsel yayın aktiviteleri kadar her türlü bilgi ve enformasyonun çevrimiçi yayınlamamın da kalite belirleyici bir ölçüt olduğu gözardı edilebilmektedir. Web tabanlı bilgi yayma gücünün yaşamboyu öğrenmeye ülkesel ve evrensel katkı sağlaması yanında üniversitelerin akademik şöhretlerini yaygınlaştırıcı ve yükseltici etkide bulunduğu da açıktır. Bu araştırmada, Türk üniversitelerinin bilimsel yayın sayıları ve Web’te bilgi yayma güçleri arasındaki ilişkiler incelenmiş, Google Scholar ve LPC gibi kaynaklarla ulaşılan sıralama ile bilimsel yayın sayıları arasında yüksek derecede pozitif korelasyonlar olduğu saptanmıştır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Kurumsal Internet Politikalari
• Üniversite bilişim sistemleri
• İnternetin Toplumsal Boyutları
• Veri madenciligi
Comments
Paper 59.doc (631KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC