Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID60
TitleKütüphanelerde Sayısallaştırma Projesi Planlaması
Author(s)Author #1
Name: Canan Ergün
Org: Koç Üniversitesi
Country: İstanbul-Türkiye
Email: caergun__at__ku.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsDigitization, Digital Libraries
AbstractBu çalışmada kütüphanelerde sayısallaştırma projesinin planlanıp uygulanması incelenmektedir. Öncelikle sayısallaştırma hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiş ve sayısallaştırma projesinin aşamaları tek tek ele alınarak anlatılmaya çalışılmıştır.
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Elektronik Kütüphaneler
Comments
Paper 60.doc (503KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC