Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID67
TitleBilişimde Graf Teorisiyle Çözülebilen Problemler
Author(s)Author #1
Name: Rifat ÇÖLKESEN
Org: Beykent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: rifat__at__colkesen.com

Author #2
Name: Kenan Kılıçarslan
Org: Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Country: Türkiye
Email:

Author #3
Name: Ege KİPMAN
Org: Beykent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: Türkiye
Email: kipman__at__beykent.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsgraf, yönlendirme algoritması, bilişim uygulaması, DFS, BFS, algoritmik çözüm
AbstractGraflar, “hemen hemen tüm bilim dallarında çok farklı problemlerin modellenmesi için kullanılan bir veri modelidir”. Doğal olarak, bilişim uygulamalarında da birçok probleme algoritmik çözüm yolu sunmaktadırlar; hem belirli problemlerin doğrudan çözümünü sağlamakta hem de birçok problemin çözümünde ara işlem olarak yardımcı olmaktadır. Graf renklendirme, en kısa yol, en küçük yol ağacı, ağ akış ve gezgin satışçı problemleri iyi bilinen graf konularıdır.
DFS ve BFS gibi graf üzerinde dolaşma algoritmaları; Kruskal, Prim ve Sollin’in algoritmaları; Dijkstra, Bellman-Ford ve Floyd’un algoritmaları ve Welch-Powel’ın algoritmaları graflar üzerine geliştirilmiş algoritmalardan en bilinenleridir. Bu algoritmalara dayanarak veya bunların uyarlanması ile bilişimde birçok problemin uygulaması gerçekleştirilebilir. [Çölkesen-2006]
Bilgisayar ağlarında yönlendirici (router) ve anahtar (switch) cihazlarında, ağın topolojisini oluşturmada, taşımacılıkta rota belirlemede, bir şehrin yol akış kontrolünde, çakışmadan sınav yerleştirme uygulamalarında, bir kurum çalışanlarının sosyal ağlarının çıkarılmasında, gazete dağıtım rotalarının belirlenmesinde, tarımda sulama kanallarının döşenmesinde, köylere elektrik dağıtımında, taşımacılıkta en yüksek verimin alınmasında, havayollarında uçuş yörüngelerin birleştirilmesinde, şehiriçi otobüs taşımacılığında en az seferle en çok yere uluşmada ve tıp biliminde birçok problemin çözümünde kullanılır.
Bu çalışmada bilişimde graf algoritmalarıyle çözülebilen somut problemler ele alınmış olup çözüm önerileri sunulmuştur.

Kaynakça

Çölkesen, R., Graf Algoritmaları, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi - Papatya Yayıncılık Eğitim ve Türkiye Bilişim Vakfı, (Baş editörler: Ören, T., Üney, T., Çölkesen, R.), Haziran 2006.
Topics• Yeni Teknolojiler
• Yazılım Mühendisliği
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC