Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID79
Title Kullanılabilirliğinin Yazılımın Benimsenmesi ve Dağılımına etkisi
Author(s)Author #1
Name: İbrahim Çalışır
Org: METU
Country: Turkey
Email: icalisir__at__metu.edu.tr

Author #2
Name: Özge Alaçam
Org: METU
Country: Turkey
Email: ozge__at__metu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsusability, human computer interaction, acceptability, diffusion
AbstractAraştırmanın amacı bilgisayar yazılımlarda kritik değer olarak son zamanlarda ortaya çıkan kullanılabilirliğin gelişmekte olan ülkelerde ekonomideki olasi etkilerini ortaya koymaktır.

Bu amaçla araştırmamız, öncelikle kullanılabilirlik konusu hakkında genel bilgiyi vermekte, sonrasında sadece programcılar tarafında oluşturulmuş olan yazılımlarda oluşan kullanılabilirlik sorununu ortaya koymakta ve bunun yazılımın kabullenilmesini ve yaygınlaşmasını güçleştirici bir etken olarak sunmakdır. Bu durum, gelişmekte olan ülke toplumlarının yazılımları kabullenmemesi sonucu yazılımın istenilen etkiyi sağlayamaması sonucu ekonomik faydanının sınırlı kaldığından ortaya koymaktadır
Topics• Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
• Yazılım Mühendisliği
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC