Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID81
TitleISITMA SİSTEMLERİNİN OTOMASYONU VE İNTERNET ÜZERİNDEN KONTROLÜ
Author(s)Author #1
Name: İrfan Atabaş
Org: Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: Türkiye
Email: irfan__at__kku.edu.tr

Author #2
Name: Mevlüt Arslan
Org: Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: Türkiye
Email: mevlut__at__kku.edu.tr

Author #3
Name: İbrahim Uzun
Org: Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği
Country: Türkiye
Email: uzun__at__kku.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsIsıtma Sistemleri, Bina Otomasyonu, İnternet Üzerinden Kontrol.
AbstractGünümüzde giderek hassaslaşan konfor taleplerini karşılamaya yönelik olarak, hızla gelişen teknolojinin bina ve konutların tasarım/üretim/işletim sürecine etkisini gözlemlemekteyiz. Otomasyon sistemleri artık sadece sanayide endüstriyel uygulamalarda değil her alanda kullanılmaktadır. Bina içerisindeki sıcaklığın optimum koşullarda tutulması ile sürekli bir konfor ortamı sağlarken, aynı zamanda yüksek oranda enerji tasarrufu sağlayan ısıtma sistemleri bu tip otomasyon uygulamalarının en güzel örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte İnternet ise neredeyse hayatımızın her noktasına girmiş durumdadır. Bu iki teknolojinin yani bina teknolojilerinin ve İnternet teknolojilerinin bir araya gelmesiyle yeni imkânlar oluşmuştur.

Bu çalışmada binalarda kullanılan mevcut ısıtma sistemlerinin otomasyonunu gerçekleştiren ve sistemin İnternet üzerinden kontrolünü sağlayan bir model geliştirilmiştir. Öncelikle sistemi kontrol edebilmek ve sensörlerden dış ortam ile ilgili verileri alabilmek için elektronik kontrol kartı hazırlanmıştır. Bir sonraki aşamada, bir sunucu bilgisayarda çalışarak, kullanıcılar ile kontrol edilen sistemler arasındaki etkileşimi sağlayacak olan kontrol yazılımı geliştirilmiştir. Daha sonra ise sisteme uzaktan erişimi mümkün kılacak ve İnternet üzerinden kontrolü sağlayacak olan web arayüzü geliştirilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise geliştirilen model bir konut ısıtma sistemi üzerinde uygulanmış ve sistemin performansı gözlenmiştir. Geliştirilen modelin özellikle düşük maliyeti ve mevcut sistemlere kolay entegre edilebilme özelliği ile bu güne kadar geliştirilen benzer modellere iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.
Topics• Yeni Teknolojiler
Comments
Geliştridiğimiz sistem bir otomasyon sistemidir. En yakın konu başlığı olarak yeni teknolojiler başığını seçtik. Bilgilerinize arz olunur. 
Paper 81.doc (220KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC