Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID83
TitleWEB TABANLI KONTROL UYGULAMALARINDA İNTERNET KATMANININ SİSTEM PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Author(s)Author #1
Name: Mevlüt ARSLAN
Org: Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: Turkey
Email: mevlut__at__kku.edu.tr

Author #2
Name: İrfan ATABAŞ
Org: Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Country: Turkey
Email: irfan__at__kku.edu.tr

Author #3
Name: Ali ERİŞEN
Org: Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği
Country: Turkey
Email: erisen__at__kku.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİnternet, Web tabanlı kontrol, Performans, Zaman gecikmesi
Abstractİnternet, artık sadece iletişim ve haberleşme amaçları için değil bunun yanında uzaktan sistem gözlem ve kontrol gerektiren uygulamalarda da kullanılmaktadır. İnternetin bir kontrol uygulamasında kullanılması, fiziksel anlamda farklı bir yerde bulunan bir sisteme erişimi mümkün kılarak o sistem üzerinde işlem ve gözlem yapılabilmesini sağlama başta olmak üzere birçok avantaj sağlar. Ancak bir kontrol sistemine İnternet katmanının eklenmesi ile sistemde İnternet kaynaklı performans, güvenlik ve eş zamanlı kullanıcı erişimi başta olmak üzere bir takım temel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu problemleri ele alarak incelemek, çözümler üretmek, etkilerini en aza indirilmesini sağlanmakla daha verimli, başarımı daha yüksek sistemler oluşturulur. Sistem performansı ise özellikle eş-zamanlı (real-time) gözlem ve kontrol gerektiren uygulamalarda en önemli etkendir. Bu çalışmada, web tabanlı kontrol ile ilgili temel bilgiler verilmiş, web tabanlı kontrol uygulamalarında İnternet katmanının sistem performansına etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca sistem performansını etkileyen unsurlar yapılan deneysel çalışmalarla belirlenmiş ve sistem performansını arttırmak için dikkate alınması ve yapılması gerekenler belirtilmiştir.
Topics• Yeni Teknolojiler
Comments
Çalışmammız "web tabanlı Kontrol Uygulamaları " ve "otomasyon Sistemleri" ile ilgilidir. Fakat konu başlıkları arasında bu konular yer almadığı için "Yeni Teknolojiler" başlığını seçtik.
Paper 83.doc (209KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC