Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID94
TitleAVUÇ İZİ VE PARMAK İZİNE DAYALI BİR BİYOMETRİK TANIMA SİSTEMİ
Author(s)Author #1
Name: Önder ÖZBEK
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, İSTANBUL
Country: Turkey
Email: oozbek__at__cs.bilgi.edu.tr

Author #2
Name: Nilay Özge ÖZBEK
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, İSTANBUL
Country: Turkey
Email: noozbek__at__cs.bilgi.edu.tr

Author #3
Name: Elena BATTİNİ SÖNMEZ
Org: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Bölümü, İSTANBUL
Country: Italy-Turkey
Email: elena__at__cs.bilgi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBiyometrik, avuç izi tanıma, parmak izi tanıma, dalgacık dönüşümü, paralel programlama
AbstractElektronik ve internet endüstrisindeki gelişmeler daha gelişmiş güvenlik sistemleri için gereksinim yaratırken biyometrik tanıma sistemlerini ön plana çıkarmıştır. Avuç izi tanıma diğer biyometrik tanıma sistemlerine karşı daha az rağbet gören bir yöntem olsa da biyometrik biliminin bu dalına olan ilgi parmak izi sistemleriyle olan tamamlayıcılık özelliğinin de yardımıyla son yıllarda giderek artmaktadır [1]. Ayrıca avuç izi farklı çözünürlüklerde farklı karakteristikler gösterdiğinden bu onları dalgacık dönüşümü gibi çoklu çözünürlük teknikleri bakımından uygun adaylar yapmaktadır. Bu makalede biyometriğe ve biyometrik sistemlere genel bir bakışın ardından klasik avuç izi ve parmak izi tanıma yöntemlerine yoğunlaşılacak, son olarak dalgacık analizine dayalı bir avuç izi tanıma tekniği üzerinde durulacaktır. Araştırmanın ilerleyen dönemlerinde seçilen algoritmanın gerçekleştirilmesi, çalışma süresinin hesaplanması ve paralel programlama teknikleri kullanılarak bu sürenin azaltılması üzerinde yoğunlaşılacaktır. Bunların yanında dalgacık dönüşümü, resimleri veri kaybına sebep olmadan sıkıştırmada ve açmada ([2] ve [3]) kullanılan bir metod olduğu için dalgacık analizinin araştırmanın ilerleyen kısımlarında bunlar gibi birçok yan uygulamalarından faydalanılacaktır.
Topics• Bilgi ve Bilişim Güvenliği
Comments
Paper 94.doc (234KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC