Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID98
TitleKABLOSUZ AĞLARDA KARMA KATMAN TASARIMLARI
Author(s)Author #1
Name: Aylin Kantarci
Org: Ege University
Country: Turkiye
Email: aylin.kantarci__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsKatmanlı mimari, karma katman tasarımı, kablosuz ağlar
AbstractKatmanlı mimariler kablolu ağ sistemleri için geliştirilmiş olup kablosuz ağların ortaya çıkmasıyla kablosuz iletimin kendine özgü özelliklerinden dolayı yetersiz hale gelmişlerdir. Kablosuz ortamlarda bu yetersizlikleri gidermek ve kablosuz ortamlara özgü olanaklardan daha yüksek düzeyde yararlanarak daha verimli ve başarımlı bir iletişim ortamı sağlayabilmek için Karma Katman Tasarımı yaklaşımları önerilmiştir. Karma katman tasarımı, birden fazla katmanın birlikte çalışarak çeşitli servislerin yerine getirilmesini sağlar. Bu bildiride, kablosuz iletişimle ilgili temel konular dikkate alınarak, kablosuz ortamlarda karma katman tasarımının ne şekilde yapılabileceği, örnekler vererek incelenmiştir.
Topics• Yeni Teknolojiler
• Mobil Aglar ve Uygulamalar
Comments
Paper 98.doc (108KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC