Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID99
TitleBİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM
Author(s)Author #1
Name: Taner ARABACIOĞLU
Org: Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın MYO
Country: Türkiye
Email: tarabacioglu__at__adu.edu.tr

Author #2
Name: Halil İbrahim BÜLBÜL
Org: Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Country: Türkiye
Email: bhalil__at__gazi.edu.tr

Author #3
Name: Ali FİLİZ
Org: Adnan Menderes Üniversitesi, Enformatik Bölümü
Country: Türkiye
Email: afiliz__at__adu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsProgramlama mantığı, programlama dili, uygulama dili
AbstractProgramlama, herhangi bir problemin bir programlama dili kullanılarak çözülmesi için yazılan kod satırlarına verilen isimdir. Programlama mantığı öğretimi ise, programlama öğretiminin ilk ve en önemli basamağıdır. Her bilim dalında olduğu gibi başlangıcın olumlu olması diğer bir deyişle temelin sağlam atılması konunun anlaşılmasında oldukça önem taşımaktadır. Programlama dili eğitimi alan öğrencilerin yabancı dile ve programlamaya karşı olan olumsuz önyargıları, programlama dilinin öğretimini zorlaştırmaktadır. Eğitim kurumlarında programlama mantığı genelde teorik bir yöntemle verilmektedir. Teorik yöntemin öğretimde hem sıkıcı hem de çok etkili bir yöntem olmadığı bilinmektedir. Öğretimin uygulamalı bir yöntemle yapılması teorik yönteme göre başarıyı arttıracağı açıktır. Bu çalışma ile programlama mantığı öğretiminde kullanılmak üzere, bir uygulama dili tasarlanmıştır. Uygulama dili kullanılarak programlama mantığı öğretiminde, programlama öğretimi etkililiğini arttırmak için teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülebilmesi amaçlanmıştır.
Topics• Temel bilisim egitimi
Comments
Paper 99.doc (272KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC