10.    Akademik Bilişim Konfernası Çanakkale'de Başlıyor

 

 

Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın konuklar, degerli katılıcılar, sayın basın mensupları, netdaşlarım, hepinize  yürütme kurulu adına,  10. Akademik Bilişim Konferansına  hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum.

 

Bu konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese  teşekkür etmek isterim. Başta Rektör Ali Akdemir, Bilgi İşlem Daire Başkanı Ismail Tarhan ve Necdet Yücel’in sahsında tüm  Çanakkake Onsekiz Mart Üniversitesi mensuplarına, sponsorlarımız  Crea, Cisco, Secom, HP, Türkom, Türk Telekom, Türkcell, Microsoft, Lexmark, IBM, ComPro, Sun, Oracle, Juniper, Enel, Targe, Nortel Netaş, Canon, Metaksan Sistem, Bekdata ve Truva Turizme,  Destekleyen  LKD, INETD, TBD ve TurkMia’ya , Konferans öncesi 2 gün Temel Linux Kursu veren  Portakal Teknolojiye,  bildiri sunan, seminer veren, oturum yöneten, panel ve çalışma grubunda yer alan ve konferansa gelen tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

 

Bu konferansta önümüzdeki 3 günde  bin civarında akademisyen, programcı, yönetici, kütüphaneci ve uygulamacı, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, deneyimleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunacaklardır..

 

Konferans bilişime bulaşmış, üreten, kullanan, yöneten tüm üniversite topluluklarına ev sahipliği yapmaya çalışıyor. Kütüphanecileri, tıp bilişimcileri, tarımsal bilişimcileri, eğitim bilişimcilerini, inşaat bilişimcilerini, ve hukukçuları bir araya getiriyor. Konferans dinleyici olarak herkese açıktır;  bilişime ilişkin politikaları konuşmak için, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına açıktır.

 

.Bu konferans  Internet Konferansının bir türevi olarak ortaya  çıktı. Internet Konferansı, Akademik Bilişim Konferansı ve İnternet Haftası, bizlerin,  bu ülkenin rotasını Bilgi Toplumuna döndürme çabasının  somut göstergeleri olarak düşünmek gerek.

 

İnsanlık yeni bir toplum biçiminin sancılarını ve çalkantılarını yaşamaya başladı. İnternet çerçevesinde somutlaşan bilim, teknoloji, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler, insanlığı  Bilgi Toplumuna yönlendirmektedir.

Bilgi toplumu demek, bilginin bir üretim faktörü oluşu demek, temel zenginlik, istihdam ve rekabet kayanagının bilim, teknoloji, ar-ge, inovasyon ve bilgi olması demektir. Bireyin öne çıkması, bağımsız , yaratıcı, özgür bireylerden oluşmuş bir toplum demektir. Bu ise ülkemizin; emek yoğun, düşük katma değerli, düşük eğitimli bir sosyo-ekonomik yapıdan, bilgi ağırlıklı, yüksek katma değerli, eğitim ve kültür düzeyi yüksek bir sosyo-ekonomik bir yapıya geçmesini gerektiriyor. Bu bağlamda, Akademik Bilişim Konferansı, İnternetin getirdiği fırtınaya karşı üniversitelerin yanıtının arandığı bir buluşma noktasıdır.

 

Konferansın her yıl farklı bir Anadolu üniversitesinde yapılması, katılımcılarına her yıl yurdumuzun bir başka köşesini yakından tanıma şansı da sunmaktadır. Ama aklımızda, ilgili şehre ve bölgeye, bu  Bilişim Fırtınasını, sarsıntısı iletmek, Bilgi Topluma yönelişin tohumlarını atmaktır. Bu amaçla öğretmenlere, öğrencilere, memurlara, halka, kobilere yönelik etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Basın ve Tvler yoluyla vatandaşlara yönelik sohbetler yapmaya çalışıyoruz. Gelecek yıllar için,  STK’larla birlikte Bilişimin bölgesel kalkınmada  rolü konusunda arama amaçlı  bir çabayı yerel yapılarla birlikte yapma fikrimiz var.   Konferans  daha önce Ankara, Isparta, Samsun, Konya, Adana, Trabzon, Gaziantep, Denizli ve Kütahya'da yapılmıştı

 

Bu yıl, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde, Çanakkale'de yapılan Akademik Bilişim Konferansı 3 gün boyunca 6 paralel salonda 81 oturum, 150 bildiri, 20 teknoloji sunumu, 6 panel/çalışma grubu toplantısı ve 18 eğitim semineri olarak gerçekleşiyor. Konferans öncesi 2 günlük Temel Linux kursu ve bir günlük Linux'ta Programlama kursu yapılıyor.

 

Konferansta TÜBİDER'in “Türkiye işlemcisini tasarlıyor” projesi davetli bildiri olarak sunulacak. Bunun yanında; Türkiye'nin Yazılım stratejisini, Bilişim STK'ları ile birlikte tartışılacak. Bilişim STK'ları bu konferansın doğal ortaklarıdır. Üniversitelerle etkileşime geçmek, Bilişim eğitimi, ar-ge, inovasyon, yazılım gibi konularda görüşlerimizi karşılıklı paylaşmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Akademik Bilişim Konfernasları  üniversitelerin,  diploma fabrikası olmanın ötesinde toplumu tetikleyen, önder ve katalizör bir rolu olduğunu topluma anlatmada bir rolü olabileceğini düşünüyoruz.

 

Bu konferansta altı çizilmesi gereken birkaç panel/çalışma grubu var. Açık Kaynak; İnternetin ortaya çıkardığı ve internetle karşılıklı sarmal bir şekilde birbirini besleyen bir kavramdır. Açık kaynağın ülkemizin kalkınması, bilişim sektörünün gelişmesi için önemli olduğunu düşünüldüğü için, Akademik Bilişim konferansları başından beri açık-kaynak ve özgür yazılımlara destek vermektedir. Açık Kaynağın iki yansıması “Açık Erişim” ve “Açık Ders Araçları” projelerinin Türk Üniversite sistemindeki konumu Çanakkale'de tartışılacaktır. Uzunca bir zaman ayırdığımız bir diğer konu ise; 5651 nolu yasanın getirdiği, “Sansür” olarak nitelendirilen erişimi engelleme düzenlemesidir.· Telekomunikasyon Kurumu yetkilileri ve üniversite temsilcileri ile neler yapılabileceğini konuşacağız. Sansür konusunun  Türkiye’nin bir an önce kurtulması gereken bir ayıp oldugunu düşünüyoruz.. Ülkenin Bilgi Toplumu hedefi ve Avrupa Birliği  hedefiyle uyumsuz  olduğunu, üniversitelerde araştırmaya kıst getirdiğinin altını çizmek istiyorum. 

 

Ülkenin  Bilgi Toplumuna yöenlik çabalarının dağıtık ve birbiryle uyumsuz olduğunun altını üzelerek çizmek gerekir. Başta siyasal sahiplenme, esnek, kapsayıcı, katılımcı b ve yönetişim ilkelerine uygun bir yapılanma, özel sektör ve  STK ağırlığı  içeren gözden geçirme yapıları, altyapı, rekabet, insan gücü, teşvik boyutları güçlendirilmiş ve eylem planı  gerektigini,  TBMM,  Hükümet,  STK’lar,  universitler, basın ve yurttşları içeren geniş bir ekosistem kurmak elzem olduğunu düşünüyoruz.

 

 

Akademik Bilişim Konferansı'nın Üniversitelerde bilişimi yeniden düşündürmek,    üniversite ve toplumsal yaşam içinde bilişimin konumu konusunda kafa yorulmasını sağlamak için uygun bir ortam olduğunu düşünüyoruz.

 

Akademik Bilişim Konferansları dizisi, Dünya'yı Bilgi Toplumuna götüren Bilişim Fırtınası’na sponsorlarımızla birlikte üniversitelerimizin katkı verme çabasının bir parçasıdır.

 

Biz konferans düzenleyicileri olarak üniversitelere bir platform sunuyoruz. Bu platformdan bir sinerji yaratmak hepimize düşen bir görev olduğuna yürekten inanıyoruz.

 

Yürütme Kurulu Adına

Mustafa Akgül

 

akgul@bilkent.edu.tr

532    383  2975

 

http://ab.org.tr/ab08/